Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Katehēze ir nevis mācību stunda, bet – ticības dzīvā pieredze
11.09.2022 pl. 12:01
Sestdien, 10. septembrī, pieņemot audiencē Vatikānā 3. Starptautiskā katehētu kongresa dalībniekus, pāvests atgādināja, ka katehēze ir nevis mācību stunda, bet ticības dzīvās pieredzes tālāknodošana.

Romas bīskaps atgādināja, kāds ir katehēta aicinājums, sakot: “Kungs mūs visus aicina panākt, lai katra cilvēka sirdī ieskanētos Viņa Evaņģēlijs”. Pāvests atzina, ka viņam ļoti patīk trešdienu katehēzes, ko viņš sniedz vispārējo audienču laikā. “Runa ir par īpašu laiku, jo, pārdomājot Dieva Vārdu un Baznīcas tradīcijas mācību, mēs soļojam kā Dieva tauta”, viņš sacīja, “un tiekam vienlaikus aicināti atrast Evaņģēlija sludināšanai savā dzīvē atbilstošus veidus”.

Francisks norādīja, ka izšķiroša ir katehēta un viņa klausītāja personīgā tikšanās, neatkarīgi no ticības tālāknodošanas līdzekļiem, kas ir piemēroti klausītājam un viņa vecumam. “Nekad nebeidziet būt katehēti”, viņš mudināja. “Katehēze nevar būt kā mācību stunda. Tā ir dzīva ticības pieredze”.

Kāds ir katehēzes galīgais mērķis? Panākt, lai cilvēks satiktos ar Jēzu Kristu un ļautu Viņam sevī augt. Tāpēc katehēti ir aicināti “padarīt Jēzus Kristus personu redzamu un taustāmu”. Kristus ir mūsu dzīves mēraukla un mūsu morālās rīcības kritērijs. “Nekad neattālinieties no šī mīlestības avota, jo no tā ir atkarīga mūsu laime”, uzsvēra pāvests. No tā būs atkarīgs tas, vai mēs vienmēr un visos apstākļos spēsim vai nespēsim būt prieka pilni. Svētais tēvs mudināja klātesošos nebaidīties un, ja Kungs viņus aicina īstenot šo kalpojumu, tad sekot Viņam. “Es novēlu”, viņš sacīja uzrunas noslēgumā, “lai jūsu bērni, jūsu pieaugušie, kurus jūs pavadāt katehēzē, vienmēr jūs pieminētu Kunga priekšā kā cilvēkus, kuri viņu sirdīs iesēja labo un skaisto!”

Vaticannews.va