Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Kardināls Parolins piedalās ANO sanāksmē par izglītības sistēmas pārkārtošanu
21.09.2022 pl. 11:16
“Izglītība palīdzēs pārvarēt daudzās plaisas sabiedrībā, veidot stiprākas un izturīgākas kopienas, kas ir balstītas uz cilvēciskā brālīguma un savstarpējas solidaritātes vērtībām,” tāda ir kardināla Pjetro Parolina paustā pārliecība ANO sarīkotajā izglītības samitā.

Kā liecina jau pats Ņujorkā notiekošā samita nosaukums “Transforming Education”, ANO iecere ir pārveidot līdz šim pastāvējušās izglītības sistēmas. Uz tikšanos ir uzaicināts arī Vatikāna valsts sekretārs. Viņš atgādināja, ka pāvests aicina bez bailēm sākt izglītības pārveidošanas procesu un raudzīties nākotnē ar cerību, aicinot visus – jauniešus, skolotājus, politiskās un civilās pasaules atbildīgos būt par šīs alianses virzītājspēku, gan personīgā, gan sociālā līmenī kopā kultivēt sapni par solidāru humānismu, kas atbilst cilvēku ilgām un Dieva plānam.

Kardināls Parolins uzrunā ANO norādīja uz nepieciešamību izveidot globālu izglītības paktu, kas jo neatliekamāks kļūst pēc Covid-19 pandēmijas izcelšanās, kara Ukrainā, kā arī citiem konfliktiem, kas norisinās dažādās pasaules vietās. Atsaucoties uz afrikāņu parunu “ir vajadzīgs vesels ciemats, lai izglītotu vienu bērnu”, Vatikāna valsts sekretārs šo globālo paktu saskata kā “izglītojošu ciematu”, kur katrs ir iesaistīts izglītības darbā. Taču, lai varētu izglītot, vispirms ir jāatbrīvojas no jebkādas diskriminācijas un jādod vieta brālīgumam.

Visus, kuri darbojas izglītības jomā, kardināls Parolins aicināja vadīties pēc četriem pīlāriem – vispirms pēc klasiskā principa “pazīsti pats sevi”, kam seko “pazīsti savu tuvāko”. Trešais pīlārs ir pazīt radīto, kas dod iedvesmu rūpēties par visas cilvēku ģimenes kopīgo namu. Pēdējais, taču, ne mazāk svarīgais pīlārs, ir pazīt Transcendento, kas “apliecina cilvēka dabisko tiekšanos uz bezgalīgo, paplašinot mūsu apvārsni un spēju atklāt lielos dzīves noslēpumus”. Vatikāna valsts sekretārs uzsvēra, ka tieši šī tiekšanās pēc cilvēces likteņa un aicinājuma izglītībai piešķir dziļāko jēgu, un jauniešiem liek pārliecināties par tās vērtību.

Kardināls Parolins atgādināja par pāvesta Franciska aicinājumu visas pasaules izglītības organizācijām pārskatīt savus plānus, lai sāktu no septiņiem precīziem punktiem sastāvošu gājumu. Galvenais no šiem punktiem ir padarīt cilvēku ar visu tā vērtību un cieņu par katra izglītības centiena centru. Seko bērnu un jauniešu uzklausīšana, lai kopā veidotu taisnības, miera un katra cilvēka cienīgas dzīves nākotni; meiteņu un sieviešu pilnīga dalība izglītībā; ģimenes kā pirmās un būtiskās formācijas vietas atzīšana; izglītošana un ļaušanās izglītot sevi pieņemt un būt atvērtiem pret sevišķi trauslām situācijām; ekonomikas, politikas, izaugsmes un progresa izmantošana kalpojumā cilvēkam un visai cilvēku ģimenei saistībā ar integrālu ekoloģiju; cilvēku ģimenes kopīgā nama aizsardzība pret tā resursu nelietīgu izsaimniekošanu, un izglītības padarīšana par “patiesi integrālu, pārvarot plaisu starp tās izzinošo, emocionālo un ētisko aspektiem”.

Uzrunājot ANO samita “Transforming Education” dalībniekus, kardināls Parolins atgādināja, ka jau no saviem pirmsākumiem  Katoliskā Baznīca ir pavadījusi evaņģelizācijas darbu ar zināšanu, kultūras un zinātnes tālāknodošanu, šim nolūkam izmantojot klosterus, neskaitāmas skolas un dibinot pirmās universitātes Rietumu pasaulē. Šodien Baznīca šo darbu turpina gandrīz 220 tūkstošos skolu un 1365 universitātēs visos kontinentos, kur izglītību iegūst vairāk nekā 70 miljoni skolēnu un studentu, no kuriem daudzi nav katoļi un kristieši.

Vaticannews.va
Foto: UNICEF