Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Jauna dokumentālā filma aicina katoļticīgos lajus kļūt par līderiem sabiedrībā
12.10.2022 pl. 16:32

Kāda ir katoļticīgo laju loma? Daži var teikt, ka jāapmeklē Sv. Mise, jāaudzina bērni ticībā un jāpraktizē Baznīcas mācība savās mājās un ģimenes dzīvē. Jauna dokumentālā filma, kuru iespējams noskatīties arī tīmekļa vietnē YouTube, piedāvā citu skatījumu.

Kāda ir katoļticīgo laju loma? Daži var teikt, ka jāapmeklē Sv. Mise, jāaudzina bērni ticībā un jāpraktizē Baznīcas mācība savās mājās un ģimenes dzīvē. Jauna dokumentālā filma, kuru iespējams noskatīties arī tīmekļa vietnē YouTube, piedāvā citu skatījumu.

“Laju stunda” (The Hour of the Laity) pievēršas akūtai nepieciešamībai katoļu lajiem iesaistīties sabiedrībā kā sabiedriskajiem līderiem. 13 minūšu garā filma, ko veidojusi Tepeyac Leadership, Inc. (TLI), apvieno ievērojamus katoļu līderus, lai mudinātu skatītājus pieņemt šo aicinājumu kā izaicinājumu un izmantot savu laiku, talantus un resursus, lai izplatītu “Evaņģēlija vērtības”.

"Mēs cenšamies mainīt esošo nostādni katoļticīgo laju prātos, lai palīdzētu viņiem domāt par efektīvākiem un stratēģiskākiem veidiem, kādos īstenot Baznīcas misiju," sacīja TLI izpilddirektors Kristofers Pereira.

Filmā piedalās Fīniksas emeritētais bīskaps un TLI dibinātājs Tomass Olmsteds, “Opus Dei” vikārs Kalifornijā tēvs Lūks Mata, diakons Čārlijs Eševerijs, autors Erins Monins, pats K. Pereira, kā arī citi katoļi.

“Jo vairāk mēs saskatām problēmas sabiedrībā, īpaši attiecībā uz vīrišķību, sievišķību, ģimeni, laulību, mēs nevaram par to klusēt,” filmā saka Olmsteds.

L. Mata piebilst: “Jūs neļautu Dievam pildīt Dieva gribu, ja katrs laju vīrietis un sieviete nebūtu līderis tur, kur viņi atrodas. Jūs nevarat aizbēgt no tā.”

Filmas dalībnieki izceļ vienu konkrētu jomu, kurā katoļticīgie laji var reāli ietekmēt sabiedrību, proti, darbību valdēs un padomēs, īpaši skolu padomēs.

Pereira arī norāda uz trīs svarīgām jomām, lai katoļticīgie laji varētu ieņemt līdera lomu sabiedriskajā dzīvē: izpratne par Baznīcas mācību, izpratne par katoļu sociālo doktrīnu un cilvēka cieņu, kā arī mūža apņemšanās augt tikumībā.

Tepeyac Leadership, Inc. tika izveidota pirms sešiem gadiem ar misiju mācīt katoļticīgajiem lajiem, kā būt efektīviem sabiedrības līderiem. Tepeyac Leadership Initiative piedāvā piecus mēnešus ilgu apmācību programmu, kas īpaši izstrādāta šiem lajiem. Tīmekļa vietnē skaidrots, ka šīs iniciatīvas mērķis ir izglītot dalībniekus “Baznīcas mācības pamatos un to konkrētajā pielietojumā karjeras pasaulē”.

Dokumentālo filmu angļu valodā iespējams noskatīties šeit.

Catholicnewsagency.com