Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Pie lasītājiem nonāk "Katoļu Kalendārs 2023"
11.11.2022 pl. 20:58
Oktobrī iznākusi nodibinājuma “Katoļu Baznīcas Vēstnesis” sagatavotā gadagrāmata “Katoļu Kalendārs 2023”. 320 lapaspušu biezajā izdevumā vairākās rubrikās ir apkopoti dažādu autoru sagatavoti materiāli, tāpēc gadagrāmatā interesantu lasāmvielu varēs atrast cilvēki ar visdažādākajām interesēm.

Raksti Kalendārā šogad ir apkopoti septiņās rubrikās. Kā pastasti, vispirms lasītājiem tiek piedāvāta informācija par svarīgākajiem notikumiem Latvijas Baznīcā aizvadītajā gadā, tostarp divas sarunas. Viena no tām ir ar šovasar iesvētīto jezuītu priesteri Ivaru Juhņeviču, otra – ar māsu kalponi Maiju Smelteri, kura šovasar salika mūža solījumus. Pēc tam seko rubrika “Jubilejas”, kurā vairāki autori sagatavojuši intervijas ar priesteriem, kuri 2023. gadā svin apaļas mūža vai priesterības jubilejas. Šajā rubrikā ir arī materiāls par Rīgas Katoļu ģimnāziju, kura šogad absolventus un bijušos darbiniekus aicināja uz 30 gadu jubilejas svinībām.

Kalendārā seko vēl vairākus rubrikas – “Baznīca”, “Garīgā dzīve”, “Kultūra”, “Ģimene”, kā arī “Ukraina”. “Katoļu Kalendāra” redaktore Ingrīda Lisenkova skaidro, ka Ukraina ir šī gada izceltā tēma un aktualitāte: “Rubrikā ieskanas gan kara laika pieredze, gan arī ir dota iespēja iepazīt šīs valsts, tautas un viņu ticības vēsturi.” Komentējot šī gada izdevumu kopumā, redaktore uzskata, ka tajā “ir daudzas ļoti interesantas, saturiski bagātas un ļoti dažādas intervijas ar Latvijas garīgo kārtu un lajiem. Tās atklāj, cik dažādi var kalpot Dievam un cik dažādi Dievs uz mums runā”.

Kā parasti izdevuma noslēguma daļā ir apkopota kontaktinformācija – šeit ir atrodami draudžu, priesteru, Latvijas Baznīcas organizāciju, kopienu, kustību, izdevniecību utt. kontakti Latvijā un ārzemēs.
Pievēršot uzmanību šī gada Kalendāra vāka noformējumam, redaktore norāda, ka, lai arī šī gada aktualitāte ir karš Ukrainā, uz vāka to nebijis vēlmes likt. “Domāju, kas raksturo šo laiku. Atbilde kavējās. Pašā pēdējā brīdī nāca atskārsme, ka visvairāk gribētos redzēt kaut ko mūsu ticības praktizēšanā it kā ļoti pierastu, kas pandēmijas ierobežojumu dēļ tomēr bija liegts, piemēram, procesiju ar Vissvētāko Sakramentu ārpus baznīcas sienām.” I. Lisenkova tāpat uzskata, ka vāka noformējumā “nedaudz ieskanas arī Sinodālā ceļa ideja. Mēs kā baznīca esam ceļā, mēs ejam kopā, un tas ir svarīgi”.

Iegādāties varēs draudžu grāmatu galdos, Jāņa Rozes grāmatnīcā un grāmatnīcā “Amnis”.

KABIA