Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvesta vēstījums apustuļa Andreja svētkos
30.11.2022 pl. 15:12
“Sakarā ar pirmā paaicinātā Pētera brāļa, apustuļa Andreja šī gada liturģisko piemiņas dienu priecājos atkal būt pārstāvēts Fanarā, kur ir devusies Romas Baznīcas delegācija, lai svinētu Konstantinopoles Baznīcas un Ekumeniskā patriarhāta svētā aizbildņa svētkus,” raksta pāvests Viņa svētībai Bartolomejam adresētā vēstījuma ievadā.

Francisks sveic patriarhu, Svēto Sinodi, klēru un lajus, un atzīmē, ka Romas un Konstantinopoles Baznīcu tikšanās respektīvo debesīgo aizbildņu svētkos apliecina to saišu dziļumu, kuras vieno abas Baznīcas. Tā ir redzama kopējās cerības zīme par vēl pilnīgāku vienotību.

Pāvests atzīmē, ka pilnīgas kopības atjaunošana starp ticīgajiem ir katra kristieša neatņemams uzdevums, jo “visu vienotība”, kā tas teikts svētā Jāņa Hrizostoma liturģijā un kā tālāk norāda pāvests, ir “ne tikai Dieva griba, bet arī  neatliekama mūsdienu pasaules prioritāte.”

Romas bīskaps piemin abu Baznīcu lielo darba ieguldījumu, pētot vēsturiskos un teoloģiskos škelšanos cēloņus. “Ir jāatzīst, ka šķelšanās ir grēcīgas rīcības un attieksmes rezultāts, kas neļauj darboties Svētajam Garam, kurš vada ticīgos uz vienotību, neraugoties uz viņu likumīgajām atšķirībām,” raksta pāvests. Tai pašā laikā viņš pateicas Dievam, ka abas Baznīcas nekavējas pagātnē un pie pašreizējiem sķelšanās gadījumiem, bet, tieši pretēji, ar lūgšanu un brālīgas tuvākmīlestības palīdzību cenšas sasniegt pilnīgu vienotību, kas kādu dienu, Dieva noliktajā laikā, ļaus pulcēties kopā pie tā paša Euharistiskā mielasta galda.

Francisks norāda, ka ejot kopā pretim nospraustajam mērķim, Katoliskā Baznīca un Ekumeniskais patriarhāts sastop daudz iespēju, lai strādātu kopā, vairojot cilvēku ģimenes kopējo labumu tādās jomās kā radītā aizsardzība, cilvēciskās cieņas veicināšana, mūsdienu verdzības formu apkarošana, miera veicināšana. “Viena no auglīgākajām sadarbības jomām ir starpreliģiju dialogs,” atzīmē pāvests. Viņš atceras neseno tikšanos Bahreinas Karalistē, kur notika dialoga forums “Austrumi un Rietumi cilvēces līdzāspastāvēšanas labā”. Svētais tēvs uzsver, ka dialogs un tikšanās ir vienīgais ceļš, lai pārvarētu konfliktus un visas vardarbības formas. Šai sakarā Francisks piemin un Visvarenā Dieva žēlsirdībai novēl tos, kuri nesen Stambulā notikušajā teroraktā zaudēja dzīvības, vai tika ievainoti. Pāvests lūdzas arī, lai Dievs atgriež to cilvēku sirdis, kuri veic, vai atbalsta šādus ļaunus darbus.

Vēstījuma noslēgumā Romas bīskaps novēl Visvarenā Dieva dāvanas – mieru un prieku, pār Konstantinopoles Ekumenisko patriarhātu un svētā apustuļa Andreja svētku sakarā apmainās ar patriarhu Bartolomeju ar brālīgu apskāvienu Kungā.

Vaticannews.va