Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Francisks pasniedz Jozefa Ratcingera prēmiju
02.12.2022 pl. 14:09
Ceturtdien, 1. decembrī, tika pasniegta Jozefa Ratcingera vārdā nosauktā prēmija. Šogad to ir izpelnījušies tēvs Mišels Fedo un profesors Jozefs Halevi Horovitcs Veilers (attēlā). Prēmiju pasniedza pāvests Francisks.

Pateicies kardinālam Džanfranko Ravazi un tēvam Federiko Lombardi par ievadvārdiem, Svētais tēvs atzīmēja, ka visi jūtam emeritētā pāvesta garīgo klātbūtni un viņa lūgšanas par visu Baznīcu, un pastāstīja, ka ar Benediktu XVI viņš pats bieži tiekas brālīgā un sirsnīgā atmosfērā. “Taču, šis brīdis ir svarīgs, lai apliecinātu, ka arī viņa teoloģiskā darba un viņa domas ieguldījums turpina darboties un nest augļus,” teica pāvests, vēršoties pie klātesošajiem.

Francisks atgādināja, ka nesen ir apritējuši 60 gadi kopš Vatikāna II koncila sākuma. Jozefs Ratcingers tajā piedalījās personīgi kā eksperts un viņam bija svarīga loma vairāku dokumentu izstrādē. Vēlāk viņš tika aicināts vadīt ekleziālo kopienu koncila lēmumu ieviešanā, sākumā darbojoties līdzās svētajam Jānim Pāvilam II, vēlāk jau pats kā universālās Baznīcas gans. Benedikts XVI “ir palīdzējis lasīt koncila dokumentus visā to dziļumā, piedāvājot “reformas un kontinuitātes hermeneitiku”,” teica Francisks prēmijas pasniegšanas ceremonijā.

Līdzās pāvesta Benedikta XVI maģistērijam, viņa teoloģiskais devums ir ietverts “Opera Omnia” krājumā, kurš jau drīz tiks izdots vācu valodā un pie kura turpinās darbs citās valodās. Francisks norādīja, ka šis devums nodrošina spēcīgu teoloģisko bāzi, kas ir nepieciešama Baznīcas gājumā, lai tā būtu “dzīva” Baznīca, kas atrodas komūnijā, jeb “kopībā”, Baznīca, kas “iet” Svētā Gara vadībā, kas ir “sinodāla” un vienmēr atvērta Evaņģēlija sludināšanas misijai un kalpojumam pasaulei, kurā dzīvo.

Pāvests piebilda, ka minētajā perspektīvā iekļaujas arī Jozefa Ratcingera vārdā nosauktā fonda kalpojums. Tas vadās pēc pārliecības, ka Benedikta XVI maģistērijs un teoloģiskā doma nav vērsti uz pagātni, bet nesīs augļus nākotnē, ka tiks īstenoti Vatikāna II koncila lēmumi un notiks dialogs starp Baznīcu un mūsdienu pasauli aktuālākajās un apspriestākajās jomās, tādās, kā integrāla ekoloģija, cilvēktiesības, tikšanās starp dažādām kultūrām.

Francisks iedrošināja Jozefa Ratcingera fondu sadarboties arī ar divu citu pāvestu – svētīgā Jāņa Pāvila I un Jāņa Pāvila II vārdos nosauktajiem Vatikāna fondiem un pievērsās prēmijas saņēmējiem. Viens no viņiem, tēvs Mišels Fedo, ir kristīgās teoloģijas skolotājs, īpaši iedziļinājies Austrumu un Rietumu Baznīcas tēvu darbos un kristoloģijas attīstībā gadsimtu gaitā. Taču, kā atzīmēja Francisks, “viņa skatiens nav aizvēries pie pagātnes. Ticības tradīcijas pazīšana viņā ir attīstījusi dzīvu domu, kas spēj pievērsties arī aktuālajai ekumenisma un attiecību ar citām reliģijām tematikai.” Līdz ar tēva Mišela Fedo ieguldījumu, pāvests augsti novērtēja franču teoloģisko tradīciju, kas ir devusi lielu pienesumu Vatikāna II koncila darbā.

Otrs Ratcingera prēmijas saņēmējs – profesors Jozefs Halevi Horovitcs Veilers ir pirmais ebreju reliģijas pārstāvis, kuram tiek piešķirta šī prēmija. Līdz šim tā ir pasniegta tikai dažādu kristīgo konfesiju pārstāvjiem. Francisks izteica prieku, jo īpaši tāpēc, ka viens no Benedikta XVI teoloģiskā darba mērķiem ir bijusi izlīgšanas veicināšana starp kristiešiem un ebrejiem. Pašreizējais pāvests piebilda, ka arī viņš pats ir sekojis pa šo dialoga un draudzības līniju ar ebrejiem, jau veicot savu kalpojumu Argentīnā.

Emeritētā pāvesta un profesora Veilera domas īpaši saskan tādos jautājumos, kā attiecības starp ticību un prātu mūsdienu pasaulē; izpratne par reliģisko brīvību un kultūru, kas ticību cenšas nobīdīt privātā sfērā un dažos citos. Profesors Veilers ir nodevies ne tikai padziļinātai šo jautājumu izpētei, bet nepieciešamības gadījumos no akadēmiskā līmeņa pārcēlies uz diskusiju līmeni, lai meklētu vienprātību par fundamentālām vērtībām un pārvarētu konfliktus kopējā labuma dēļ.

Pāvests sveica Ratcingera prēmijas saņēmējus un novēlēja tiem veiksmīgu turpmāko darbu. Viņš piesauca Dieva svētību viņiem, viņu locekļiem un draugiem, kā arī Ratcinegera fonda locekļiem un atbalstītājiem.

Vaticannews.va
Foto: