Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Sagatavojies Ziemassvētkiem, lūdzoties Sv. Andreja novennu
02.12.2022 pl. 21:22
Šī skaistā lūgšana ir vērsta uz Kristus dzimšanas brīdi un var būt laba meditācija Adventam.

Svētā Andreja svētki vienmēr ir bijuši cieši saistīti ar Adventa laika sākumu, jo parasti tie iekrīt neilgi pēc Adventa pirmās svētdienas.

Vismaz pagājušajā gadsimtā, ņemot vērā šo faktu, šāda lūgšana ir attīstījusies kā ikdienas gatavošanās Ziemassvētkiem, un tai par sākuma punktu ir ņemts 30. novembris. To mēdz saukt dažādi: par Ziemassvētku novennu, Svētā Andreja novennu, Svētā Andreja Ziemassvētku lūgšanu vai Ziemassvētku gaidīšanas lūgšanu.

Tā ir skaista lūgšana, kas koncentrējas uz Kristus piedzimšanas brīdi, un tā var kalpot kā laba meditācija Adventa laikam. Lūgšana tradicionāli tiek lūgta 15 reizes dienā, bet to var lūgties reizi dienā vai ikreiz, kad atceraties, līdz pat Kristus dzimšanas svētkiem.

Ja jūs meklējat lūgšanu, ko lūgties katru Adventa dienu, lai sagatavotu savu sirdi Kristus sagaidīšanai un uzņemšanai, izmēģiniet „Ziemassvētku novennu”:

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Lai sveicināta un svētīta tā stunda un brīdis,
kad pusnaktī
Betlēmē,
stindzinošajā aukstumā
piedzima Dieva Dēls
no visšķīstākās Jaunavas Marijas.
Šajā stundā es lūdzu Tevi, mans Dievs, 
uzklausi manu lūgšanu un piepildi manas vēlmes ...
[nosauc savus nodomus]
... caur mūsu Pestītāja Jēzus Kristus un Viņa Vissvētākās Mātes nopelniem. Āmen.

Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir...

Svētais Andrej, lūdz par mums!