Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

"Laulāto Tikšanās" animatori stiprina viens otru nedēļas nogales rekolekcijās
05.12.2022 pl. 18:06
No 25. līdz 27. novembrim apvienības “Laulāto Tikšanās” animatori piedalījās nedēļas nogales rekolekcijās “Dialoga labā vēsts”. Ikdienā šie pāri kalpo citiem – gan stiprinot jau esošās ģimenes, gan palīdzot pāriem sagatavoties laulībām.

Apvienības pamats ir dialogs kā garīgais ceļš, kas māca: vairāk ieklausīties nekā runāt; dalīties, nevis diskutēt; saprast, nevis tiesāt; pāri visam piedot. Pēdējie gadi ar saviem ierobežojumiem, darbošanos attālināti un ikdienišķajām rūpēm ir nogurdinājuši visus. Brīžam šķiet, ka iestājusies vienaldzība, varbūt pat izmisums. Lai varētu palīdzēt citiem, arī pašiem ir vajadzīgs stiprinājums. Tādēļ tika izvēlēta šī programma “Dialoga labā vēsts”. Rekolekciju programma – 8 tēmas – balstījās tikai uz dialogu, dialogu ar sevi, ar laulāto, ar apkārtējiem, ar kopienu ar Dievu. Dalībnieki no jauna un no jauna tika aicināti pārdomāt dialogu katrā no šiem virzieniem.

Neapšaubāmi, bija svarīgi sanākt kopā kuplā pulkā un stiprināt vienam otru gan ar savām liecībām, gan laika pavadīšanu neformālā gaisotnē, kārtīgi izsmejoties. Stiprinošus un nozīmīgus vārdus pāriem deva priesteris Valdis Drīksna, Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis un priesteris Juris Jalinskis. Kādas atziņas? V. Drīksna norādīja: “Mēs esam līdzīgi, bet ne identiski, tāpēc galvenais šajā dialoga ceļā ir nemēģināt otru izmainīt.” Šie vārdi spēcīgi uzrunāja daudzus pārus. Savukārt bīskaps deva brīnišķīgus ceļavārdus mūsu dialogam ar Dievu. Pārus visvairāk uzrunāja bīskapa ceļavārdi pirms grēksūdzes sakramenta. Viņš mudināja uz katru grēksūdzi iet kā uz pēdējo.

Kopiena ir kā veldze, kur var gūt stiprinājumu – sev, laulībai, attiecībām ar Dievu. Lūk, dažas atziņas, kas izskanējušas nedēļas nogalē: “Pāru liecības šķiet tik saldas, bet tas tāpēc, ka katrs gājis cauri grūtiem brīžiem.” “Mēs esam līdzīgi, bet ne identiski, tāpēc galvenais šajā dialoga ceļā ir nemēģināt otru izmainīt.” “Tieši šajā laikā ir svarīgi piezvanīt saviem apkārtējiem, aizbraukt ciemos, uzklausīt, saprast un piedot.” To šajā Adventa laikā novēlam ikkatram.

Sigita Piruška,
"Laulāto Tikšanās"