Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Arhibīskaps Ševčuks: Dievs ir ātrāks par Krievijas raķetēm
30.12.2022 pl. 15:58
305. kara dienā Ukrainas grieķu katoļu Baznīcas vadītājs atgādina, ka Dievs ir tuvu Ukrainas tautai.

"Ienaidnieks cenšas mūs iznīcināt, atņemt mums izdzīvošanas iespēju, īpaši šajā aukstajā laikā, cenšas mūs iebiedēt," – 29. decembra video vēstījumā sacīja arhibīskaps Svjatoslavs Ševčuks. Pēdējās 24 stundās agresorvalsts ir veikusi masveida uzbrukumu no gaisa visā Ukrainas teritorijā. Kijevas-Haličes arhibīskaps aicināja savus tautiešus reaģēt uz brīdinājumiem. Vienlaikus viņš norādīja, ka, neraugoties uz iebrucēju centieniem, tauta varonīgi aizstāvas, cīnās un lūdzas. Ukrainas grieķu katoļu Baznīcas vadītājs runāja par garīgās palīdzības svarīgo nozīmi smago pārbaudījumu laikā. Viņš ieteica sagatavot īpašu "garīgo koferi", līdzīgu somai, kas vienmēr ir pa rokai un kurā ir visnepieciešamākās lietas, lai dotos uz bumbu patvertni. Arhibīskaps Ševčuks norādīja uz divām patiesībām, kuras ir vērts ielikt šajā koferī, lai mēs nekad neaizmirstu, ka Dievs ir mīlestība un ka Kristus mūs glābj un ir kopā ar mums.

“Šajā nemiera pilnajā rītā, kad ienaidnieks mūsu zemē sēj nāvi, es vēlos, lai mēs, pirms došanās uz bumbu patvertnēm, savā garīgajā koferī ieliktu trešo patiesību – Kristus dzīvo! Tas ir lielisks vēstījums jauniešiem mūsdienu pasaulē, - sacīja Ukrainas grieķu katoļu Baznīcas vadītājs. - Mēs, kristieši, ticam, ka Dievs ir Personu kopība – Svētā Trīsvienība: Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Kungs nav ideja, skaista doma vai cilvēka prāta auglis, jo ideju mēs nevaram uzrunāt uz «tu». Mēs ticam Dievam, kurš ar mums veido attiecības. Savam Tēvam mēs sakām «Tu», «Tu, mūsu Tēvs». Kungam un Pestītājam mēs sakām «Tu», «Tu esi mans Glābējs, mans Dievs». Un Kristus palīdz mums iepazīt Trešo Dievišķo Personu – Svēto Garu, kas mūs atdzīvina, stiprina, iedvesmo, atjauno Zemes vaigu. Vēršot savu skatienu uz Viņu, lūgsimies: «Tu, debesu Kungs, Mierinātājs, patiesības Gars, nāc un iemājo mūsu sirdīs». Šajā šausmīgajā, baiļu un iznīcības pilnajā rītā, mēs saucām: «Kungs, nāc, uzklausi mūsu lūgumu. Mēs zinām, ka Tu esi mums blakus, ka Tu steidzies pie mums ātrāk nekā lido krievu raķetes. Dievs, Kungs Jēzu, dalies ar mums savā dzīvē, mierini un svētī mūs, glāb un dāvā mums dzīvību!»”

Vaticannews.va