Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Benedikta XVI pēdējie vārdi: "Kungs, es Tevi mīlu!"
02.01.2023 pl. 14:51
Bīskaps Georgs Gensveins stāsta par to, ko emeritētais pāvests Benedikts XVI teica pēdējā naktī, dažas stundas pirms aiziešanas.

Viņa pēdējos vārdus izdzirdēja medbrālis, kurš tai brīdī atradās istabā. 31. decembra naktī ap pulksten trijiem viņa tuvākie līdzstrādnieki un apkalpotāji nomainīja cits citu. Tai konkrētajā brīdī pie gultas bija tikai viens medbrālis, kurš nerunā vāciski. “Benedikts XVI vājā, taču labi saprotamā balsī itāļu valodā izrunāja vārdus: “Kungs, es Tevi mīlu!”,” saviļņots stāsta bīskaps Gensveins. “Es tai brīdī klāt nebiju, bet medbrālis man to pastāstīja nedaudz vēlāk. Tie bija viņa pēdējie saprotamie vārdi. Vēlāk viņš vairs nespēja neko pateikt,” atklāj emeritētā pāvesta tuvākais līdzstrādnieks.

“Kungs, es Tevi mīlu!” Tā ir gandrīz visas Jozefa Ratcingera dzīves sintēze. Jau vairākus gadus viņš gatavojās galējam tikšanās brīdim, seju pret seju ar Radītāju. 2016. gada 28. jūnijā sava priekšteča 65. priesteriskās ordinācijas gadskārtā pāvests Francisks, vēloties izcelt galveno pamatīpašību viņa ilgajā priesterības vēsturē, teica: “Vienā no daudzajām skaistajām lappusēm, ko viņš veltī priesterībai, uzsvērts, ka Sīmaņa definitīvā paaicinājuma brīdī, Jēzus, uz viņu raugoties, vaicā tikai vienu lietu: “Vai tu mani mīli?” Cik tas ir skaisti, jo šeit, šajā “Vai tu mani mīli?” Kungs uztic viņam savu ganāmpulku. Jo tikai tad, ja ir mīlestība uz Kungu, Viņš var ganīt savas avis caur mums… . ‘Kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu’ ”.

Francisks piebilda, ka “šī ir pamatīpašība, kas dominē pār visu priesteriskajam kalpojumam un teoloģijai veltīto dzīvi, kuru Benedikts XVI ne velti ir nosaucis par “Mīļotā meklējumiem”; tas ir tas, par ko viņš vienmēr ir liecinājis un liecina, proti, ka izšķirošā lieta mūsu dienās, vai tajās spīdētu saule, vai lītu lietus, ir tā, līdz ar kuru nāk arī viss pārējais, proti, lai Kungs patiešām būtu klātesošs, lai mēs tiektos pēc Viņa, lai iekšēji būtu Viņam tuvi, lai Viņu mīlam, lai dziļi un patiesi Viņam ticam un ticot Viņu patiesi mīlam. Tā ir mīlestība, kas pa īstam piepilda mūsu sirdi un šī ticība ir tā, kas mums ļauj droši un mierīgi staigāt pa ūdeņu virsmu, arī vētras laikā – tieši tā, kā to darīja Pēteris.”

Vaticannews.va