Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas tēma šogad būs "Dzīvība"
09.01.2023 pl. 14:45

2023. gadā kristīgais kultūras notikums “Baznīcu nakts” norisināsies sestdienā 27. maijā. Tajā pašā dienā notiks “Atvērto baznīcu diena”, kad ikviena draudze ir aicināta turēt savu dievnamu atvērtu viesiem no pulksten 10.00 rītā. Baznīcu dalības reģistrācija vienotajā pieteikuma anketā būs obligāta, un tā sāksies martā.

Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas tēma šogad būs “DZĪVĪBA”. Tēmu ir iedvesmojušas pārdomas par Jēzus Kristus sacīto Svēto Rakstu Jāņa evanģēlijā: “Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un būtu pārpārēm.” No jauna apliecināt dzīvības vērtību mūsdienu cilvēka izvēlēs, atgādināt, ka Dievs ir dzīvība, un Dieva Dēls ir ceļš uz mūžīgo dzīvību – tāds ir vienojošais tematiskais aicinājums draudzēm, kuras piedalīsies abos notikumos. Dzīvības tēma evanģēlija gaismā paver iespējas pārdomāt un sarunāties par cilvēka dzīvības cieņu, svētumu un mērķi mūsu laikmeta izaicinājumu un pārbaudījumu kontekstā, starp kuriem ir gan krievijas teroristiskais karš pret Ukrainu, gan cilvēka cieņas apdraudējumi ārējā mierā dzīvojošās Eiropas valstīs.  

Līdzās iespējai draudzēm plānot „Baznīcu nakts” vakara programmu, aicinām baznīcas visos novados atsaukties dalībai arī notikumā „Atvērto baznīcu diena”. Dievnama atvērtība ir viens no misijas veidiem. Latvijas dievnamu arhitektūra un māksla - dievnama sakrālā telpa visā veselumā - ir vērtība, kurai jādod iespēja kļūt redzamai un uzrunāt mūsdienu cilvēku. Turklāt tam ir liela simboliska un valstiska nozīme, ka vismaz reizi gadā vairums dievnamu vienā dienā, vienā laikā ir atvērti Latvijas ļaudīm un mūsu valsts viesiem, kuri vēlas sastapties ar Latvijas dievnamu sakrālā mantojuma skaistumu.

Līdzīgi kā aizvadītajā gadā, aicinām draudzes savu iespēju robežās dievnamus turēt atvērtus jau dienas laikā - šogad no pulksten 10.00. „Baznīcu nakts” rīkotāji apzinās, ka daudzviet var būt grūti nodrošināt dievnama atvērtību visu dienu, tādēļ baznīcu dežūrās rosina iesaistīt ne tikai draudzes cilvēkus, bet arī ļaudis no vietējās apkārtnes vai draudzes draugu loka.

Informācija par pieteikšanos dalībai „Baznīcu naktī” un „Atvērto baznīcu dienai” tiks publicēta mājas lapā www.baznicunakts.lv marta sākumā.

Plānojot pasākumus, lūdzam ņemt vērā, ka Baznīcu nakts notiks no 18.00 - 24.00. Organizatori aicina nodrošināt dievnamu atvērtību viesiem jau no pulksten 10.00. 

Aicinām zvanīt baznīcu zvanus atbilstoši senajai stundu lūgšanu tradīcijai - 12.00, 18.00 un 22.00, kas atbilst pusdienas, vakara un nakts lūgšanas laikam. 

Organizatoru komanda apņemas izveidot vienotu „Baznīcu nakts 2022” pasākuma notikumu karti vietnē www.baznicunakts.lv, lai publicētu informāciju par atvērtajām baznīcām un tiem dievnamiem, kuros paredzēta „Baznīcu nakts” programma.

Papildus informācijai rakstīt uz baznicu.nakts@gmail.com vai zvanīt pa tālruni 29182954.

Jurģis Klotiņš 
Baznīcu nakts rīkotāju komandas pārstāvis