Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Tiesības uz ūdeni pāvests pielīdzina tiesībām uz dzīvību, nākotni un cerību
23.03.2023 pl. 08:03
Pāvests ir nosūtījis vēstuli tikšanās “Ūdens un cerība” dalībniekiem, kuri bija sapulcējušies pirms ūdenim veltītās ANO konferences, kas 22. martā sākās Ņujorkā.

Ar 14. martu datētajā vēstījumā Francisks izsaka atzinību organizācijām, kas vienotiem spēkiem cenšas “veicināt ilgtspējīgu attīstību un uzņemties rūpes par cilvēces kopējo namu”. Organizāciju vidū ir Formācijai un attīstībai veltītais Sanitāro darbinieku fonds. Tā izveidošanas pamatā ir pārliecība, ka pieeja ūdenim ir viena no cilvēku pamattiesībām, un ka darbs šo tiesību labā ir nāciju attīstības virzītājspēks, ievērojot to suverenitāti, tautu un atšķirību respektu.

Savā vēstulē pāvests atzīmē, ka organizāciju tikšanās ir viena no daudzajām iniciatīvām, kas no ANO konferences sagaida konkrētus risinājumus planētas neatliekamajiem izaicinājumiem. “Ir jāapvieno spēki, iesaistot visu starptautisko kopienu vienotā darbā un kopīgu lēmumu pieņemšanā, kas paver ceļu uz cilvēces integrālu attīstību,” raksta Francisks. Viņš novēl, “lai konference par ūdeni kļūtu par asi, kas vieno risinājumus, kuri ir vajadzīgi pasaulei, lai nodrošinot pilnīgu pieeju ūdenim un tā atveseļošanai, tiek īstenotas universālās tiesības uz ūdeni, kas nav nekas cits, kā tiesības uz dzīvību, uz nākotni un cerību.”

Līdzīgu, gandrīz atkārtotu aicinājumu Vispasaules Ūdens dienā, 22. martā, pāvests ir ierakstījis arī Twitter vietnē. Tajā lasām: “Starptautiskajai kopienai ir jāstrādā kopā, lai garantētu pieeju ūdenim un higiēnas pakalpojumiem visiem cilvēkiem, lai visā pasaulē tiktu īstenotas tiesības uz ūdeni, kas nav nekas cits kā tiesības uz dzīvību, nākotni un cerību”.

Vaticannews.va