Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Evaņģēlijs – atbilde mūsdienu jauniešu apjukumam
23.05.2023 pl. 20:38
Pirmdien, 22. maijā, pāvests pieņēma audiencē Dievišķo aicinājumu biedrības (Societas Divinarum Vocationum) locekļus, kuri ieradās Vatikānā, atzīmējot kopienas dibinātāja, priestera Džustino Rusolillo (1892-1955), kanonizācijas pirmo gadadienu.

Francisks klātesošajiem atgādināja, ka viņi ar savu harizmu kalpo visiem aicinājumiem. “Papildus tam, ka mēs ar pateicību atceramies Dieva dāvanas un noieto ceļu, mēs arī uzdodam sev jautājumu, kādu gaismu varam saņemt tagadnei un kādu mantojumu esam aicināti saņemt nākotnei, pateicoties svētā Džustino atstātajai liecībai,” viņš sacīja.

Runājot par nākotni, Svētais tēvs iezīmēja trīs takas: lūgšana, sludināšana un misija. Viņš uzsvēra, ka lūgšana ir ikvienas mūsu darbības un katra apustulāta sakne. Tā ir svarīgāka par visiem mūsu darbiem, struktūrām un organizācijām. Kad mēs atklājam kontemplācijas un adorācijas garu, tad Kungs mūs pārveido, un mēs varam kļūt par Tēva mīlestības atspulgu tiem, kurus satiekam savā ceļā. Mēs kļūstam jauni, starojoši, viesmīlīgi, priecīgi.

Turpinājumā pāvests atzina, ka mūsdienu kultūras kontekstā, kur pazūd Dieva klātbūtnes izjūta un vājinās ticība, var gadīties, ka cilvēki, īpaši jaunieši, nespēj saskatīt savas dzīves jēgu un virzienu un varbūt samierinās ar to, ka dzīvo tikai pašreizējam mirklim, vai arī neuzdod sev jautājumu, kāds ir Dieva plāns attiecībā uz viņu dzīvi. Tāpēc ir ļoti svarīgi sludināt Dieva Vārdu, vienkāršā veidā dedzīgi atklāt ticības patiesības un palīdzēt cilvēkiem atrast savu ceļu un pieņemt lēmumu. Tas ir vajadzīgs Baznīcā. Mūsu enerģijai, veicot apustulātu, jābūt īpaši novirzītai uz saskarsmi un ieklausīšanos. Uzrunas beigās Francisks aicināja klātesošos izkopt misijas garu.

Vaticannews.va
Foto: Cathopic.com/@VytasSDB