Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Vatikāns: katoļticīgajiem ir aizliegts stāties masonu ložās
17.11.2023 pl. 08:17
Ticības mācības dikastērijs ir nācis klajā ar paziņojumu sakarā ar Filipīnās izveidojušos īpašo situāciju. Tur dažās diecēzēs palielinās to katoļticīgo skaits, kuri iestājas masonu ložās. Atbildot kādam filipīniešu bīskapam, dikastērijs apstiprina, ka katoļticība nekādā gadījumā nav savienojama ar pievēršanos masoniem.

Katoļticīgajiem ir aizliegts stāties masonu rindās – uzsvērts Ticības mācības dikastērija sniegtajā atbildes vēstulē, kas datēta ar 2023. gada 13. novembri un ko ir apstiprinājis pāvests Francisks. Vēstuli parakstījis šīs institūcijas prefekts Viktorio Fernandezs.

Dikastērijs atbildēja Dumangetes diecēces bīskapam Julito Kortesam no Filipīnām, kurš, būdams nobažījies par situāciju savā diecēzē sakarā ar to, ka katoļi aizvien lielākā skaitā iestājas masonu ložās, vērsās pie Svētā Krēsla ar lūgumu sniegt šajā jautājumā skaidru atbildi. Dikastērijs nolēma atbildēt, iesaistot arī Filipīnu Bīskapu konferenci un norādot, ka būtu jāīsteno visiem bīskapiem vienota stratēģija, kurā ietilptu divas pieejas.

Pirmā attiecas uz doktrīnu. Dikastērijs uzsver, ka katolim ir aizliegts iestāties masonu ložās, jo katoliskā mācība ir nesavienojama ar masonu uzskatiem (sal. 1983. gadā izdotā Ticības mācības kongregācijas Deklarācija un tās pašas 2023. gadā izdotās Bīskapu konferences vadlīnijas).

Līdz ar to uz tiem, kuri ir “formāli un apzināti iestājušies masonu ložās un pieņēmuši viņu principus, attiecas iepriekš minētās deklarācijas noteikumi. Tie attiecas arī uz garīdzniekiem, kuri ir iestājušies brīvmūrniecībā”.

Otrā pieeja attiecas uz pastorālo jomu. Dikastērijs piedāvā Filipīnu bīskapiem veikt visās draudzēs katehēzes mācības par katoliskās ticības nesavienojamību ar brīvmūrniecības principiem, pamatojot šo nesavienojamību. Vietējie bīskapi tiek aicināti publiski izteikties par šo tematu.

1983. gada novembra Deklarācija tika publicēta jaunā Kanonisko tiesību kodeksa stāšanās spēkā priekšvakarā. Jaunais kodekss aizvietoja 1917. gadā izdoto kodeksu. Ja vecajā tika skaidri nosodīta brīvmūrniecība un noteikta ekskomunika tās locekļiem, tad jaunajā šis jautājums vairs neparādījās, ko vieni uztvēra ar atzinību, bet citi – ar raizēm. Deklarācijā, ko bija parakstījis toreizējais Ticības mācības kongregācijas prefekts, kardināls Jozefs Ratcingers, un sekretārs Žeroms Amers, un ko apstiprināja pāvests Jānis Pāvils II, bija uzsvērts, ka katoļi, kuri ir iestājušies masonu ložās, atrodas “smaga grēka stāvoklī”.

Vaticannews.va

Foto: Laukums Džordža Vašingtona masonu nacionālā memoriāla teritorijā. Bena Šumina fotogrāfija 2006. gada 27. decembrī.