Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Akolīta iesvētīšana
15.02.2005 pl. 14:25

Informatīvs izdevums "Nāc", Nr.24, Februāris 2005 ()

Liepājas bīskaps Vilhelms Lapelis 30. janvārī par akolītu iesvētīja garīgā semināra 4. kursa studentu, liepājnieku Andri Vasiļevski.

Iesvētīšanas uzrunā bīskaps sacīja: „Dārgais dēls, izraudzīts akolīta kalpojumam, tu īpašā veidā ieņemsi vietu Baznīcas kalpojumā. Baznīcas dzīvē kalngals un avots ir Euharistija, kuras spēks veido un audzina Dieva tautu. Tavs uzdevums būs palīdzēt priesteriem un diakoniem viņu pienākumu veikšanā. Kā ārpuskārtas kalpotājs tu dalīsi Svēto komūniju ticīgajiem, tai skaitā slimniekiem. Īpašā veidā nozīmēts šim kalpojumam, centies arvien dedzīgāk dzīvot no Kunga upura un pilnveidoties no tā. Pūlies ar dziļu un garīgu izpratni uztvert to, ko dari, tā, lai pats sevi ik dienas upurētu Dievam kā garīgu un patīkamu upuri caur Jēzu Kristu.

Kalpojot ticīgajiem, atceries, ka tu ar brāļiem dali vienu maizi un veido vienu Miesu. Ar nedalītu mīlestību dāvā sevi Kristus mistiskajai Miesai jeb Dieva tautai, sevišķi tās vājajiem un slimajiem locekļiem, un pilnveidojies saskaņā ar Kunga pavēli, ko Viņš Pēdējās Vakariņās deva saviem apustuļiem: „Mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis!”.”