Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Jauniešu tikšanās Liepājā
04.03.2005 pl. 21:33

Sanita Zustere

Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles jaunieši pulcējās 23. februāra vakarā, lai kārtējā tematiskajā tikšanās reizē tuvāk iepazītos ar dievišķajiem tikumiem. Iepriekšējā tikšanās reizē tika runāts par mīlestību.

Šīs tikšanās tēma bija - ticība. Vakaru sagatavošanā labprāt iesaistās paši draudzes jaunieši. Šoreiz par ticības patiesībām uzzinājām no Aijas Niedolas stāstītā, toties ar to, kas ir ticības tikums - iepazīstināja Andra Pumpura. Ļoti saistošs bija Ievas Liedes stāstījums par Ābrahamu kā ticības tēvu. Ieva pastāstīja, ka mēs savu ticību piedzīvojam caur konkrētu ceļu, kurš līdzīgi kā Ābrahamam, saistās ar trīs posmiem - aicinājumu; iziešanu un atstāšanu; svētību un nebaidīšanos. Izejot caur šiem posmiem, kas Ābrahamu sagatavo jaunai Dieva pieredzei, viņš iegūst apsolījumu.

Līdzīgi arī mums, katram savā dzīvē ir jāiziet šie trīs posmi, lai mēs piedzīvotu patiesu ticību, lai mēs arī kā Ābrahams - izturētu visus dzīves pārbaudījumus un iemantotu debesu valstību.

Pēc stāstījumiem, klātesošajiem bija arī pašiem iespēja dalīties savā starpā par ticības ceļā jau iegūto pieredzi. Jaunieši sadalījās grupiņās, izlozēja un lasīja tekstus no Svētajiem Rakstiem, kuros atklājas ticība. Vakara dalībnieki secināja, ka šajā tikšanās reizē ir iepazinuši ticību, kura ir spēks, kas aicina cīnīties ar problēmām. Tā ir tāda ticība, kura ir svētība citiem, spēja redzēt vairāk un ir aicinājums paļauties. Tikšanās noslēgumā jaunieši kopīgā lūgšanā pateicās Dievam par saņemto ticības dāvanu.

Nākošajā tikšanās reizē tiks runāts par cerību, kādas iespējas tā katram dāvā.

Sanita Zustere, Vatikāna Radio, Liepājā