Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Priesteru konference Kandavā
08.03.2005 pl. 20:59

Pr. Gatis Bezdelīga

Katru mēnesi notiek priesteru sanāksmes dažādās Kurzemes diecēzes draudzēs, kurās priesteri pārrunā pastorālus jautājumus, diskutē par aktuālām diecēzes lietām. Svarīgi ir arī vienkārši satikties un kopā lūgties.

7. martā desmit priesteri kopā ar bīskapu Vilhelmu Lapeli ieradās Kandavas draudzē, kura vienmēr izcēlusies ar savu viesmīlību.

Šajā konferencē priesteri bīskapam deva atskaites par pārvaldītajām draudzēm, pārrunāja Latvijas bīskapu konferencē pieņemtos lēmumus par draudžu pastorālo aprūpi. Bīskaps aicināja priesterus izmantot interneta iespējas, kā arī piedalīties Kurzemes bīskapijas interneta portāla www.katedrale.lv veidošanā. Katra priestera pienākums ir ievietot portālā ziņas par savu draudzi un tur notiekošo.

Katrā priesteru konferencē tiek sagatavots arī pārskats par kādu no Baznīcas dokumentiem, vai teoloģiskiem rakstiem, par kuriem vēlāk notiek diskusijas. Bieži tie ir jautājumi, kurus priesteri pārzina, tomēr ir nepieciešamība tos vēlreiz pārdomāt un papildināt zināšanas.

Šoreiz no priestera Juzefa Plateka grāmatas „Grēksūdzes sakramenta svinēšana” pārrunājām nodaļu par grēksūdzes noslēpumu. Priesteriem ir labi saprotams šis pienākums, tomēr jāatgādina arī dažādas bīstamas situācijas, lai nerastos pat aizdomas par grēksūdzes noslēpuma izpaušanu. Tas nozīmē, ka priesteris nedrīkst radīt nojautu par grēksūdzē dzirdēto vai arī jebkādā veidā izmatot šo informāciju.

Biktstēvs nedrīkst stāstīt par grēku un tā apstākļiem tā, lai citiem būtu nojaušams konkrēts cilvēks, kā arī nedrīkst brīdināt vecākus par kādu grēku, kas dzirdēts viņu bērnu grēksūdzē. Ir aizliegts atteikt grēksūdzi to pamatojot, ka konkrētam cilvēkam ir sarežģīta un smaga situācija, vai arī šis cilvēks ir ļoti skrupulozs.

Priesteris Gatis Bezdelīga