Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/No citiem avotiem/Trīs Poēmas {Karols Vojtila}
 
Damaskas Roze
pievienojies: 21.10.2012
Komentāri: 13
Trīs Poēmas {Karols Vojtila}
27.10.2012 15:06
STAŅISLAVS

I

1.

Gribu sacīt par Baznīcu -

manu Baznīcu, kura dzimusi reizē ar mani,

taču ar mani nemirst - arī es nemirstu kopā ar to,

kura allaž slejas man pāri -

Baznīca - manas būtības aizsākums un kalngals.

Baznīca - sakne, kuru pagātnē

un vienlaikus nākotnē dzenu,

manas esības Sakraments Dievā, kas ir mūsu Tēvs.

 

Gribu sacīt par Baznīcu -

manu Baznīcu, kura saistās ar manu zemi

(sacīts tapa "tas, kas saistīts uz zemes,

arī debesīs saistīts tiks") -

un saistījās mana zeme ar Baznīcu manu.

Zeme stiepjas gar Vislas krastiem, plūdi kāpj pavasaros,

kad Karpatos sniegi kūst.

Baznīca saistījusies ar zemi manu, lai viss,

kas saistās uz tās, saistītos debesīs.

 
Damaskas Roze
pievienojies: 21.10.2012
Komentāri: 13
STAŅISLAVS I
28.10.2012 12:34
2.

Bija cilvēks, kas lika manai zemei atskārst,

ka tā ar debesīm saistīta.

Bija tāds cilvēks, bija ļaudis...

joprojām vēl tādi ir...

Caur viņiem zeme apjauš sevi

jaunās esības sakramentā.

Tēvija tā: jo tā aizsākas Tēva mājās,

dzimstot no tās.

Gribu sacīt par manu Baznīcu, minot cilvēku,

kuru dēvēja vārdā Staņislavs*.

Šo vārdu karalis Boļeslavs ar zobenu iecirtis

hronikās visuvecākajās.

Šo vārdu ar zobenu iecirtis katedrāles pamatos,

kad asins paltis tos slacīja.

 

* Svētais Staņislavs - Krakovas bīskaps, kuru Boļeslavs Drošais sodīja ar nāvi, nocērtot galvu.

 
Damaskas Roze
pievienojies: 21.10.2012
Komentāri: 13
STAŅISLAVS I
29.10.2012 23:17
3.

Gribu sacīt par Baznīcu - minot vārdu,

kurā tauta atkal kristīta tapa

asins kristībās: lai vēlāk ne vienreiz vien izietu

citādas kristības -

tiecību kristības, kurās atklājās

Gara apslēptā dvaša -

Minot vārdu, kas sakņojas tautas brīvības alkās

agrāk par vārdu Staņislavs.

 
Damaskas Roze
pievienojies: 21.10.2012
Komentāri: 13
STAŅISLAVS I
30.10.2012 00:05
4.

Tautas brīvības alkās jau dzima

Miesa un Asins,

ko pāršķēla karaļa zobens

priestera lūgšanas vidū,

nocērtot galvu, nocērtot dzīvo celmu...

Miesa un Asins vēl nebija dzimušas -

zobens iecirtās metāla kausā

un kviešu maizē.

 
Damaskas Roze
pievienojies: 21.10.2012
Komentāri: 13
STAŅISLAVS I
30.10.2012 23:46
5.

Varbūt domāja valdnieks: no tevis Baznīca nedzims

vēl šodien -

nedzims tauta no vārda, kas miesu un asinis peļ,

tā piedzims no šķēpa, no mana šķēpa, kas cirtīs

uz pusēm tavējos vārdus,

piedzims no izlietās asins... varbūt valdnieks domāja tā.

Apslēptā Gara dvaša vienā veselā apvienos

šķelto vārdu un zobenu, lūzis ir smadzeņu stumbrs

un rokas pilnas asins...

un runā: iesiet nākotnē kopā,

neizšķirs jūs nekas!

Gribu sacīt par manu Baznīcu, kurā gadu simtiem

rokrokā gājuši kopā vārds un asins,

vienoti apslēptā Gara dvašā.

 
Damaskas Roze
pievienojies: 21.10.2012
Komentāri: 13
STAŅISLAVS I
31.10.2012 18:57
6.

Varbūt domāja Staņislavs: vārds mans sāpinās tevi

un atgriezīs,

nāksi pie katedrāles kā grēknožēlnieks,

nāksi, gavēnī izģindis,

iekšējās balss caurstarots...

un tuvosies Dievgaldam - pazudušais dēls.

Vārds nav atgriezis, atgriezīs asins -

varbūt bīskaps nav paguvis iedomāt:

dari, lai man iet secen tas kauss.

 
Damaskas Roze
pievienojies: 21.10.2012
Komentāri: 13
STAŅISLAVS I
01.11.2012 14:44
7.

Mūsu brīvību pāršķeļ zobens.

Mūsu brīvību slaka asins.

Kurš no smagumiem pārsvarā?

 

Pirmais gadusimts beidzas.

Sākas nākamais gadusimts.

Mūsu rokās - neapturamais laika ritums.

 
Damaskas Roze
pievienojies: 21.10.2012
Komentāri: 13
STAŅISLAVS II
03.11.2012 23:14
II

1.

Logā garāmslīd zeme, garāmslīd koki un druvas.

Sniegi zaros laistās un saulē nobrūk pēc tam.

Atkal zaļums: visupirms jaunais, pēcāk briedušais,

visubeidzot dziestošs kā sveces.

Poļu zeme garāmslīd zaļumā, rudeņos, sniegos.

To soļodams mēro gājējs - no viena gala līdz otram

pārsoļot grūti.

Putns viegli to nepārlidos, vien lidmašīna

stundas laikā paveiks šo attālumu -

Tēviju savā kvadrātā iekļaujot.

 
Damaskas Roze
pievienojies: 21.10.2012
Komentāri: 13
STAŅISLAVS II
05.11.2012 14:08
2.

Zeme, ko vienot grūti. Zeme,

kur ļaudis katrs savu ceļu meklē.

Zeme, kas ilgi dalīta

vienas dzimtas augstmaņu starpā.

Zeme, kas pakļauta katra brīvai gribai

pēc visu gribas.

Zeme, pēcgalā sašķelta

vismaz sešu paaudžu laikā,

sašķelta pasaules kartēs!

tāpat kā tās dēlu dzīvēs!

Zeme, caur šķelšanu vienota poļu tautas sirdīs tā,

kā neviena.

 
Damaskas Roze
pievienojies: 21.10.2012
Komentāri: 13
STAŅISLAVS II
06.11.2012 18:09
3.

Kur ir cēlies tas vārds, kādā dēvēti ļaudis?

dēvēti tēvs un māte, dzimta, bīskapa sēdeklis Krakovā,

karalis Boļeslavs, saukts par Drošo un Dāsno?

divdesmitais gadusimtenis?

 

Tas vārds.

 
 
 Saraksts/No citiem avotiem/Trīs Poēmas {Karols Vojtila}