Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/No citiem avotiem/Dzeja
 
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Dzeja
23.01.2013 19:28
Melhisedeka skumjas

Šorīt es vēlētos gluži tāpat kā vakar
ilgi pastaigāties pa piekrasti,
kur vakar neviļus tiku aizvadījis visu dienu.
Grūta ir cilvēku dzīve, Kungs.
Eņģeļiem bija citas iespējas,
un daži no viņiem tapa - tu jau zini, par ko.
Šī zeme nav domāta mums.
Pat tad, ja tā nebūtu tāda,
mēs droši vien vēlētos citu zemi,
iespējams, to, uz kuras mēs mītam pašlaik.
Vai tev, mans Kungs, nešķiet, ka mums ir pārāk daudz roku,
pārāk daudz dienu, pārāk daudz likstu?
Vai tad tik daudz ir nepieciešams, lai piedzimtu un nomirtu?
Mēs tik bieži alojamies... (Kā jūdi, kas nozvērējās
neēst un nedzert, iekams nenokaus Pāvilu,
un tik un tā neturēja savu vārdu.)
Grūta ir dzīve, grūta ir arī nāve.
Reizēm gan visi cilvēki
vai gandrīz visi vienojas un rīko
milzu gājienus. Taču nekas viņus nespēj atsvabināt
no nāves lielās vientulības,
no tā, ka ikvienam no mums ir jānomirst pašam.
Mums visiem ir bijis gan tēvs, gan arī māte,
taču neviens no mums - cik man zināms - nav atnācis no Salemas.
_________________
Melhisedeks - Salemas pilsētas ķēniņš un virspriesteris, dedzīgs Jahves piekritējs.

                                                                                                                         /Ruijs Belu (Ruy Belo)/

http://poesiaseprosas.no.sapo.pt/ruy_belo/poetas_ruybelo_saudades01.htm
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Portugāļu dzeja
25.01.2013 11:45
Klusā daba ar augļiem

1
Aveņu rītišķā asins
izraugās mīlestībai linu baltumu.

2
Rīts, pilns lāsmu un maiguma,
piespiežas ar savu spodro vaigu pie ābola.

3
Apelsīnā - saule un mēness -
atdusas, sadevušies rokās.

4
Ik vīnoga zina pēc krāsas
visu vasaras dienu vārdus.

5
Bet granātābolos es mīlu
to liesmas kodola mieru.

                                                     /Eužēniu de Andradi (Eugénio de Andrade)/

http://www.avozdapoesia.com.br/obras_ler.php?obra_id=5841&poeta_id=248
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Portugāļu dzeja
26.01.2013 17:25
Dievs

Naktī koridorā ir kāda vieta,
kurā nejaušs mirdzums liek atcerēties
jāņtārpiņu. Noliecos to pacelt -
un mana ēna to izdzēš. Tad
es pieceļos: jau vairs nepūlēdamies
uzzināt, kas ir šis mirdzums vai
no kā tas atstarojas.
Taču tai vietā joprojām nezūd
nemiers; un pēc ilgāka brīža,
pat neapzinādamies patieso iemeslu,
es atkal atgriežos šai koridorā, meklēdams gaismu,
kura jau vairs nepastāv.

                                                                       /Nunu Žūdisi (Nuno Júdice)/

http://encantadorespoemas.blogspot.com/2010/07/deus.html
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Portugāļu dzeja
28.01.2013 12:25
Par dzidrumu

Kungs atsvabini jel mūs no dzidruma bīstamās spēles
Mūsu dvēseles jūras dzelmē vairs nav nedz koraļļu nedz pērļu zvejnieku
Vienīgi nosmacis sapnis
Un mēs nezinām īsti kas ir sapņi
Klusi pavadoņi dobja dziesma
Kura kādu dienu pēkšņi uzpeld
Nedienu gludajā milzu iekšpagalmā

                     /Sofija de Mellu Breinera Andresena (Sophia de Mello Breyner Andresen)/

http://docecomoachuva.blogspot.com/2009/08/senhor-libertai-nos-sophia-de-mello.html
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Portugāļu dzeja
30.01.2013 14:40
Kalns

Skaņas gaismā. Klosteri,
pārdabiski torņi,
kas plūstoši trīs gaisā.
Kā gan? Ja reiz vizlas paisums,
augsti ūdeņu bloki,
bezskanīgi viz.

Visa šī arhitektūra,
gauss sitiens, paiet garām
virs skanīgiem pakalniem,
ar savām aprisēm
kustīgām mirdzēdama. Pamirst
zvaigznes, kad
iestājas nakts; tiek iesistas
citas sudraba naglas
ārpus redzamās debess.

Skaņas jau bez gaismas. Gani
noliek malā savas okarīnas, dzer;
starp tukšiem pakalniem
aukstums, kazu tesmeņos
sakupināts.
________
Okarīna - neliels mūzikas instruments no māla vai porcelāna, pēc skaņas atgādina flautu.

                                                      /Karlušs de Oliveira (Carlos de Oliveira)/

http://timtimnotibet.blogspot.com/2012_08_01_archive.html
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Portugāļu dzeja
01.02.2013 16:50
Daži izteikumi par putniem un kokiem, kurus dzejnieks pabeidz ar atsauci uz sirdi

Putni piedzimst koku galotnēs
Koki kurus es redzu augļu vietā nes putnus
Putni ir koku paši dzīvākie augļi
Putni sākas tur kur beidzas koki
Putni liek kokiem dziedāt
Atlaižoties putniem koki sakuplo sakustas
atstāj augu valsti lai pārietu dzīvnieku valstī
Kā putni lapas nogulstas uz zemes
kad rudens blāvi nolaižas pāri laukiem
Es pat teiktu ka putni izstaro no kokiem
taču atstāju šo izteiksmes veidu prozaiķiem
tas ir pārāk sarežģīts un dzejā labi neiederas
un pagaidām vēl nav nošķirts no filosofijas
Es mīlu kokus īpaši tos kas nes putnus
Kurš gan ir tas kas tos sakar zaros?
Kam gan pieder tā roka kurai nav skaita?
Es paeju garām un mana sirds pārmainās

                                                                /Ruijs Belu (Ruy Belo)/

http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poem/item/4946/auto/A-FEW-PROPOSITIONS-WITH-BIRDS-AND-TREES-.-.-
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Sūfiju dzeja no Persijas
01.06.2013 08:00
Spilgti un krāšņi

Kad ierodies Tu, pietiek runāt par mani.
Un, kad stāvi Tu, nav pieklājīgi nekrist.

Ja klusiem soļiem Tu puķu dārzā ienāc,
Sarkanā roze kaunu jūt, ka ziedēt tai prātā ienācis ir.

Kad zieds spilgti un krāšņi atplaucis ir, lakstīgala nemierīga kļūst.
Nu visi zina sirds sēras, ko slepus turējis esmu.

Cerībā rast vietu, kur Savu kāju būsi Tu spēris,
Visus putekļus Šīrāzā savām acīm noslaucīju, meklēdams Tevi.

Saullēktos divos vai trijos, kad vēsma caur puķēm plūst,
No dzīvesbiedra šķirts, nomiršu es - vēl pirms lakstīgala savas dienas beidz.

Vai neesi dzirdējis, kā Farhāds* klintij cauri cirtās?
Bet manas asaras dobumu Tavā akmens slieksnī grauž.

Nav brīnums, ka cauru nakti man abas acis vaļā bija:
Dīvaini būtu, ja aizmigtu es, par Tevi domājot - ak, Varmāka!

Tie tūkstoš kalpi Tavi, kam vēlēts bij' Saadī asinis liet - saudzēja viņu.
Jo Tu viņiem šo pavēli dodi - pēc saki: "To neteicu es!"

                /Moslehutdīns Saadi Šīrāzī (Mosleh ud-Din Saadi Shirazi) [~1203 - ~ 1291]/

*Farhāds: domāta slavenā teiksma par Farhādu un Širīnu. Iemīlējies Širīnā, Farhāds izcērt ceļu caur kalniem, lai nokļūtu pie mīļotās.
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Sūfiju dzeja no Persijas
24.06.2013 19:22
Viņš tuvojas

Nokaisi ceļu - Mīļotais tuvojas*.
Augļu dārzam pavēsti - pavasara smarža tuvojas.

Pilnmēness* Mīļotajam ceļu paver -
Gaismu starojot, Viņa gaismas dāsnā seja tuvojas.

Debesis gabalos sarautas; pasaule nemierā ņudz.
Muskusa smarža augšup ceļas, Mīļotā cēlais spēks tuvojas.

Augļu dārza lepnais krāšņums tuvojas.
Sēras izgaist; mēness burvība tuvojas.

Bulta palaista; tā mērķim tuvojas.
Kādēļ lai nomaļus sēžam? Ķēniņš medībās izgājis, Viņš tuvojas.

Augļu dārzs sveic Viņu, Ciprese stāv izslējusies.
Zāle zemu viļņojas, ziedi jāj augstu - visi tuvojas.

Debesu iemītnieki vīnu vienatnē dzer,
Pagalam apskurbis ir gars; paģiru māktais* prāts tuvojas.

Kad mūsu apvidu sasniedzis esi - klusums mūsu esība ir,
Jo mūsu runas tik sārņus un putekļus rada.

            /Maulāna Dželālutdīns Rūmī (Maulana Jalal ud-Din Rumi) [1207-1273]/

*Tuvojas: persiešu teksts šeit burtiski tulkojams ar vārdu "parādījies" ("Mīļotais parādījies", "pavasara smarža parādījusies" utt.).
*Paģiru mākts: sajūsma un aizgrābtība, ko izjutis, vīnu dzerot,  izzudusi, jūtas tukšs, ilgojas vēl vīna.
*Mēness: persiešu literatūrā - skaistuma metafora.
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Dzeja
15.09.2013 12:50
Dievmātei Smelteros

Tev, Dievmāt, uzdāvinu

Ziedošu liepas zaru

Pilnu ar smaržīgu medu

Pie Tavām kājām to nolieku,

Lai tas atnes Tev prieku

Uz Tava Tēva radītās zemes!

Tagad visās liepās san bites,

Tās Tevi slavē un teic:

- Ave Maria, Ave Maria!

Paldies, ka ziediem uzplaukt Tu liki,

Tagad Latvija visa smaržo pēc medus

Pie Tavām kājām galvu zemu liec smilgas

Sudrabainas, zaļas un brūnas

Un tuvāk pie Tevis glaužas

Es stāvu kopā ar viņām –

Ave Maria, Ave Maria!

Cik labi, ka Tu lauka vidū

Meža ielokā, klusumā stāvi

Tu dabu un cilvēkus svētī

Lūdzu, piemini visus, pie Tevis kas gājuši,

Bet tagad mūžībā dus!

Ave Maria, Ave Maria!

 

                                            /Dzintra Krievāne/
 
 Saraksts/No citiem avotiem/Dzeja