Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Katolicisms/Dievišķās Žēlsirdības svētki - Baltajā Svētdienā
 
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Dievišķās Žēlsirdības svētki - Baltajā Svētdienā
31.03.2013 20:12
Jēzus sacītais poļu klostermāsai svētajai Faustīnai, kas pierakstīts viņas dienasgrāmatā:
+ "Šie svētki izriet no Manas žēlsirdības pašiem dziļumiem, un tie ir nostiprināti Manas maigās žēlastības dziļumos..."
+ "Vēlos, lai tie tiktu svinēti pirmajā svētdienā pēc Lieldienām..."

+ "Es vēlos dot pilnīgu grēku piedošanu tiem, kas Manas Žēlsirdības dienā pieies pie grēksūdzes un pieņems Svēto Komūniju."
+ "Vēlos, lai Žēlsirdības svētki būtu visu cilvēku, īpaši nabaga grēcinieku, patvērums. Tajā dienā Manas maigās žēlsirdības dziļumi, visas dievišķās slūžas, caur kurām plūst žēlastības straumes, ir atvērtas. Es izleju žēlastību okeānu pār dvēselēm, kuras vēršas pie Manas žēlsirdības avota."
+ "Lai neviens nebaidās nākt pie Manis, pat ja viņa grēki ir lieli... Es nekad nenoraidīšu nožēlas pilnu sirdi..."

Žēlsirdības svētkos Jēzus Dievišķās Žēlsirdības svētgleznai ir īpaša goda vieta. Tas ir vizuāls atgādinājums par visu, ko Jēzus darījis mūsu dēļ.
+ "Es vēlos, lai svētglezna tiktu svētīta pirmajā svētdienā pēc Lieldienām un lai tā tiek godināta publiski, lai katrs par to var uzzināt."
+ "Divi stari apzīmē Asinis un Ūdeni. Gaišais stars nozīmē ūdeni, kas dara dvēseles taisnīgas. Sarkanais stars nozīmē Asinis, kuras ir dvēseļu dzīvība. Šie divi stari nāk no Manas maigās žēlsirdības dziļumiem, kad Mana mokpilnā Sirds ar šķēpu tika pāršķelta pie krusta... Laimīgs ir tas, kurš uzkavējas to patvērumā, jo Dieva taisnīgā roka neskars viņu... Ar šī attēla palīdzību Es dāvāšu žēlastības daudzām dvēselēm. Lai tas ir atgādinājums Manas žēlsirdības lūgumam, jo pat visstiprākā ticība bez darbiem nav derīga."
          "Jo vairāk cilvēks Man uzticēsies, jo vairāk viņš no Manis saņems."
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: Dievišķās Žēlsirdības svētki - Baltajā Svētdienā
31.03.2013 20:33
Novenna Brīnišķīgajai Žēlsirdībai

1937. gada Lielajā Piektdienā Jēzus lūdza Faustīnai izveidot īpašu novennu Žēlsirdības svētkiem, kura skaitāma no Lielās Piektdienas līdz pat nākamās nedēļas sestdienai. Viņš pats diktēja nodomus katrai dienai.
Īpašā lūgšanā viņa katru dienu Jēzus Sirdij veltīja dvēseles, liekot tām gremdēties Viņa žēlsirdībā - caur Jēzus ciešanu spēku lūdzot Tēvu dāvāt tām žēlastību.
Tikko publicēta, šī novenna drīz kļuva  populāra, un cilvēki lūdzās ne tikai, lai sagatavotos Žēlsirdības svētkiem, bet arī citos gadījumos.
Ieteicams novennas nodomus un lūgšanas lūgties kopā ar Žēlsirdības kronīti.
Šajā novennā mēs patiešām Kunga nodomus padarām par saviem - tā ir brīnišķīga Baznīcas, Kunga līgavas, privilēģiju un pienākumu izpausme.

Divine Mercy Novena - https://www.youtube.com/watch?v=qoH1W9l_9kQ&list=PL1CE1AA79240F1989
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: Dievišķās Žēlsirdības svētki - Baltajā Svētdienā
07.04.2013 01:11
Uzticēšanās lūgšana Žēlsirdīgajam Jēzum

Žēlsirdīgais Jēzu, mans Kungs un Pestītāj! Debesu un zemes priekšā apzinos savu nabadzību, grēcīgumu un nepietiekamību; šodien atdodu sevi labprātīgi Tavai bezgalīgajai Žēlsirdībai.
Uzticoties Tavai Žēlsirdīgajai Mīlestībai, uz visiem laikiem un pilnīgi atsakos:
- no ļauna un tā, kas līdz tam noved;
- no dēmoniem un visiem viņu kārdinājumiem;
- no pasaules un visa tā, kas cenšas mani vilināt un sasaistīt;
- no sevis un visa, kas ceļ un apmierina manu egoismu un augstprātību.
Es veltījos Tev, Jēzu, Žēlsirdīgais Pestītāj, kā vienīgajam manam Dievam un Kungam, vienīgajai mīlestībai, ilgām un manas dzīves mērķim.
Ar visu pazemību, uzticību un pakļāvību Tavai Žēlsirdīgajai gribai es atdodu Tev sevi:
+ savu miesu, dvēseli un garu;
+ visu savu būtību;
+ dzīvi laikā un mūžībā;
+ pagātni, tagadni un nākotni;
+ saprātu, izjūtas un ilgas;
+ visus maņu orgānus, varu un tiesības;
+ gribu un savu brīvību;
+ visu, kas esmu;
+ kas man ir un kas ar mani notiek.
Sev neatstāju neko, caur Bezvainīgās Žēlsirdības Mātes rokām visu atdodu Tavai svētajai gribai.
Rīkojies ar mani, kā vēlies, saskaņā ar Tavu Žēlsirdību.
Aizsargā mani un lieto mani kā Savu vienīgo un pilnīgo īpašumu.
Jēzu, es uzticos Tev!
Amen.

             (Šo veltīšanos Dieva Žēlsirdībai īpaši lūdzas Polijā "Ribno", Jēzus Žēlsirdības klosterī. http://www.misericordiadei.pl)
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: Dievišķās Žēlsirdības svētki - Baltajā Svētdienā
14.04.2017 20:38
Kāpēc katoļi svin Žēlsirdību?

Dieva Žēlsirdības novenna
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: Dievišķās Žēlsirdības svētki - Baltajā Svētdienā
24.04.2017 22:50
Kā jūsu draudzēs svinēja vakardienas Dieva Žēlsirdības svētkus? Vai tika īpaši pagodināta Žēlsirdīgā Jēzus svētglezna - kā Viņš lūdza? Vai pirms vai pēc Svētās Mises lūdzās Dieva Žēlsirdības kronīti?
Diemžēl nekas no tā, ko es uzrakstīju, vakardienas Misē, ko apmeklēju, nenotika. :( Priesteris tikai pateica, ka šodien ir šādi svētki un var saņemt īpašas žēlastības. Tas arī viss.
Atceros, pirms pāris gadiem kāda sieviete dievkalpojuma apmeklētājiem izdalīja mazas svētbildītes ar šo attēlu. Citu gadu priesteris pēc Mises kopā ar tautu lūdzās kronīti. Tas bija tik aizkustinoši, ka Jēzus vārdus uztver nopietni un no sirds tos pilda...
bebris
pievienojies: 26.06.2007
Komentāri: 79
Re: Dievišķās Žēlsirdības svētki - Baltajā Svētdienā
30.04.2017 15:44
Jēzus žēlsirdība nekad netiek aizmirsta, vienmēr katras Rožukroņa dekādes beigās lūdzamies "Mans Jēzu,..."
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: Dievišķās Žēlsirdības svētki - Baltajā Svētdienā
10.04.2020 15:56
Katru gadu.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 438
Re: Dievišķās Žēlsirdības svētki - Baltajā Svētdienā
16.04.2020 23:14
Jēzus teica sv. māsai Faustīnai (skat. viņas Dienasgrāmatā), lai cilvēki izdara labu Grēksūdzi Baltajā jeb Dieva žēlsirdības svētdienā (tā ir nākamā svētdiena pēc Lieldienām). Viņš apsolīja dot cilvēkiem, kas to darīs, lielas žēlastības - līdzīgas kā saņemot Kristību.
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 438
Re: Dievišķās Žēlsirdības svētki - Baltajā Svētdienā
17.04.2020 10:37
No grāmatiņas Dieva žēlsirdība cilvēces vienīgā cerība
22., 23. lpp. :

Jēzus vārdi :

"Cilvēce neatradīs ātrāk miera, kamēr nenāks ar paļāvību pie manas žēlsirdības.
.. Žēlsirdība ir Dieva visaugstākā pilnība. Visus manus roku darbus kronē žēlsirdība. Pirms nekā es nākšu kā taisnīgais Soģis, es nāku kā žēlsirdības Karalis.
Es vēlos, lai Dieva žēlsirdības svētki būtu visām dvēselēm par patvērumu un glābšanu, bet sevišķi nabaga grēciniekiem. Tai dienā būs atvērta visa mana žēlsirdība.
Es izliešu veselu žēlsirdības jūru pār tām dvēselēm, kas tuvosies manas žēlsirdības avotiem. Dvēsele, kas (tanī dienā) ies pie grēksūdzes un svētās komūnijas, iemantos pilnīgu grēku un soda piedošanu. Neviena dvēsele lai nebaidās tuvoties man, pat tā, kuras grēki būtu kā šarlaks."

(šarlaks - spilgti sarkana krāsa)
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 438
Re: Dievišķās Žēlsirdības svētki - Baltajā Svētdienā
19.04.2020 22:04
Turpat 26, 27. lpp. :

Jēzus teica :
"Tas, kas lūgsies (Dieva žēlsirdības) kronīti, iemantos savā dzīvē lielu žēlsirdību, bet sevišķi nāves stundā.
Priesteri to sniegs grēciniekiem kā pēdējo glābšanas iespēju...
Es vēlos, lai visa visa pasaule pazītu manu žēlsirdību.
Es vēlos izliet neskaitāmas žēlastības tanīs dvēselēs, kas cer uz manu žēlsirdību."

Vēl cilvēkam ir jādara žēlsirdības darbi tuvākam - ar darbiem, vārdiem, lūgšanu.
"Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti."
 
 Saraksts/Katolicisms/Dievišķās Žēlsirdības svētki - Baltajā Svētdienā