Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Labi vārdi/Kristus ir augšāmcēlies!
SQL error: query
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND o.module=2 AND (o.mode=2 OR o.mode=3) AND o.status=1 GROUP BY n.author_id' at line 1
SQL: SELECT n.author_id,COUNT(o.id) AS cnt FROM otree o LEFT JOIN onames n ON o.id=n.id WHERE n.author_id IN (247,1707,1676,) AND o.module=2 AND (o.mode=2 OR o.mode=3) AND o.status=1 GROUP BY n.author_id
 
Kripata
pievienojies: 01.02.2005
Komentāri:
Kristus ir augšāmcēlies!
28.03.2005 12:22
Jaunu un spēcīgu dzīvi mums visiem Jēzū Kristū! Priecīgas Lieldienas!
erglis
pievienojies: 25.11.2010
Komentāri:
Re: Kristus ir augšāmcēlies!
16.12.2010 11:19
Prieka pilnus mirkļus DIEVĀ ,dāvāt citiem prieku ,nenicināt citus, nepazemot, pazemojot otru , tu pazemo DIEVU, Nesi augstprātis ,jo KRISTUS vēro mūs no TĒva mājām. erglis
erglis
pievienojies: 25.11.2010
Komentāri:
Re: Kristus ir augšāmcēlies!
16.12.2010 11:21
Prieka pilnus mirkļus DIEVĀ ,dāvāt citiem prieku ,nenicināt citus, nepazemot, pazemojot otru , tu pazemo DIEVU, Nesi augstprātis ,jo KRISTUS vēro mūs no TĒva mājām. erglis
MZGD
pievienojies: 04.08.2010
Komentāri:
Re: Kristus ir augšāmcēlies!
08.03.2011 16:40
Mīlēt vai mirt. Ir tikai divi ceļi. Nav varbūt ceļa. Mums ir dota iespēja būt dzīviem un mīlēt.
Mani neviens nemīl. Dievs mīl! Upurējot savu Dēlu, Viņš to pierāda. Es jau mīlu, bet tie citi to nenovērtē. Bet man Dievs prasīs: vai Tu mīlēji? Vai Tu biji draugs daudziem? Esi pirmais! Mīli!
Jo mīlestība ir jāsēj, lai to varētu pļaut. Es apstāšos, lai paskatītos uz ikdienas lietām
un ieraudzītu tās citādi.
Šīs lietas, kam ik rītu paeju garām, tās neieraugot.
Visas šīs pazīstamās lietas, kas ir ap mani
cauru dienu, cauru mēnesi, cauru gadu...

Es apstāšos, lai ieraudzītu, cik savādi ir koki
manā dārzā un netālajā parkā,
kas, vakara krēslai iestājoties, šalc noslēpumā...
Es apstāšos, lai uzlūkotu tos, kurus mīlu,
tos, kuri ir mani vistuvākie
un kurus reizēm vairs pat neieraugu,
kurus reizēm vairs pat nesadzirdu,
jo daudzās rūpes par lietām un darbu
izsmeļ manu sirdi un vājina miesu...
Jā, es apstāšos, lai viņus atklātu no jauna,
lai atkal un atkal ļautu sevi pārsteigt
tiem, kurus mīlu...

Es apstāšos, lai arī Tevi satiktu, mans Dievs,
ārpus vārdiem, frāzēm, ārpus pieraduma.
Jā, es iešu Tev pretī
kā tuksnesī,
un Tu mani pārsteigsi, mans Dievs.
Jā, es apstāšos,
lai satiktu Tevi citādi.Bet es p,lauvju t,a aug,lus,teica Zbig.nevs Stankevi.cs.Bet ko saka Kristus?Ko s,ejam to p.lausim!Lai ir godin.ats Tavs V,ards,m,usu sirdis dziesmas dzied Tev Kungs,lai ir godin,ats Tavs V,ards!!!Paldies!!!
MZGD
pievienojies: 04.08.2010
Komentāri:
Re: Kristus ir augšāmcēlies!
09.03.2011 23:47
Ar garīgā gavēņa un miesas gavēņa laiku mēs saprotam lūgšanas, atteikšanās un tuvākmīlestības darbu laiku. Tas ir cilvēka garīgās dzīves pilnveidošanas, savas ticības padziļināšanas un tikumu nostiprināšanas laiks, lai garīgi atdzimtu un pilnveidotos mīlestībā uz Dievu un līdzcilvēkiem. Tas ir laiks, kurā varam rast iespēju vairāk lūgt Dievu, atteikties no pat atļautām, nemaz nerunājot par grēcīgām nodarbēm, un vairāk laika veltīt sev un tuvākajam.

Šodien, sastopot cits citu, tik bieži dzirdam saukli: man nav laika! Jāsteidzas. Nav laika nedz mīlestībai pret Dievu, lai lūgšanā ar Viņu sastaptos un šajā tikšanās brīdī smeltu spēku ikdienai un cerību mūžībai, nedz arī mīlestībai pret tuvāko.

Nav laika. Uzrakstīt vēstuli saviem vecākiem vai viņus apmeklēt. Apciemot tos, ar kuriem jau tik sen nav bijusi izdevība tikties. Apmeklēt draugus, kuri atrodas slimnīcā. Piezvanīt savai māsai vai brālim, kuri varbūt šodien ir Īrijā vai citur un cīnās par iztiku sev vai tuviniekiem. Nav laika gluži vienkārši uzrunāt savu darba vai studiju kolēģi vai kaimiņu, kas pēdējā laikā izskatās rūpju mākts vai nevesels. Nav laika viņam pajautāt, vai nevaru palīdzēt vai kā citādi būt noderīgs... Un cik sen jau bērni ilgojas mūs redzēt, būdami izsalkuši pēc mūsu uzmanības.

Katrs no mums varētu vēl ko teikt; ikviens arī personīgi var papildināt šo sarakstu. Varbūt, ka nav laika svētdien kopā ar priesteri, brāļiem un māsām Kungā Jēzū Kristū svinēt Svēto Misi. Un cik sen jau nav bijis laika mazgāt savu sirdsapziņu Gandarīšanas sakramentā un vienoties ar Kristu mīlestības mielastā Komūnijā. Nav laika lasīt ikdienas Dieva Vārdu. Diemžēl jau atkal skan ierastais – nav laika, ne Dievam, ne līdzcilvēkam. Tā skrienam, ejam, pūlamies, un bieži paskrienam garām – Kristum un līdzcilvēkiem, mīlestībai.

Vai bieži nav tā, ka esam pazaudējuši savu pirmo mīlestību uz Kristu, kas mūs pārņēma, kad tikko atgriezāmies pie Dieva? Vai neesam aizmirsuši savu pirmo mīlestību, kuru Svētajos Rakstos apdzied apustulis Pāvils? Dieva mīlestība vairs nepiepilda mūsu dzīvi. Jā, mēs dzīvojam šo dzīvi kā garīgas būtnes miesā. Mums ir nepilnības un vājības, bieži esam fiziski ievainoti un garīgi nespēcīgi. Taču dziļi mūsos ir kas tāds, kam jākļūst par liecību apkārtējai pasaulei, dārgums, kuru Dievs ir ielējis mūsu sirdī, mīlestība, kas tika šaustīta, kas cieta, tika piesista krustā un augšāmcēlās. Tās vārds ir Kristus.

Šo dārgumu mēs glabājam māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu nevis no mums, bet no Dieva. Vienmēr mēs, kas dzīvojam, Jēzus dēļ esam padoti nāvei, lai Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Zinādami, ka Tas, kas uzmodināja Jēzu, līdz ar Viņu uzmodinās arī mūs. (2 Kor 4, 7.11.14)

Jā, mēs esam trausli, vāji, nespēcīgi un pakļauti grēkam kā trausli māla trauki. Tāpēc lai Gavēnis ir laiks, kurā atkal no jauna ļaujam Dieva žēlastībai mūs šķīstīt un piepildīt ar mīlestību, par kuru Pāvils Pirmās vēstules korintiešiem 13. nodaļā saka: “Mīlestība ir pacietīga, laipna, mīlestība nav skaudīga, tā nerīkojas nekautrīgi, nav uzpūtīga. Tā nav godkārīga, nedzenas pēc sava, tā nedusmojas, tā nedomā ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu, tā tic visam, uz visu cer un visu pacieš. Mīlestība nekad nebeidzas. Un tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība, šīs trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība.” (1 Kor 13, 4-8.13)

Vai tad mūsu sirds neilgojas pēc šādas mīlestības? Vai mūsu sirds neilgojas pēc Kristus? Lai šis Gavēņa laiks patiešām atjauno mūsu sirdī šo mīlestības saikni ar Dievu un tuvākajiem! Bet sāksim ar mazumiņu un lūgsim, lai Dievs šajā laikā piepilda mūsu sirdi ar vismaz vienu no minētajām mīlestības īpašībām. Un tad paļausimies, ka maz pamazām, soli pa solim, Viņš palīdzēs mūsos īstenoties visdziļākajām ilgām pēc šīs Mīlestības, to saņemt un dot tālāk citiem. Lūgsim pēc šīs Mīlestības, meklēsim to un atradīsim! Un paliksim tajā! Jo sākas laiks, kuru jāpiepilda mīlestībai pret Dievu un tuvāko. Lai Dievs mūs svētī un palīdz ikvienam no mums šajā Gavēnī šīs ilgas piepildīt.

Diakons Gunārs Konstantinovs.PALDIES!!!

pievienojies:
Komentāri:
Re: Kristus ir augšāmcēlies!
15.10.2012 01:58
PATIESI AUGŠĀMCĒLIES!
 
 Saraksts/Labi vārdi/Kristus ir augšāmcēlies!