Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Katolicisms/SV.JĀZEPS
Komentāri:Iepriekšējie12
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
'Svētais Jāzeps drīzāk pavēl nekā lūdz!'
01.05.2013 17:33
Slavas pilnais svētais Jāzep,
Marijas laulātais draugs,
Dāvā mums savu tēvišķo aizsardzību, mēs tevi lūdzam
Ar Jēzus Sirds un Marijas Bezvainīgās Sirds aizbildniecību.
Tu, kura vara spēj apmierināt visas mūsu vajadzības
Un visneiespējamākās lietas prot padarīt iespējamas.
Atver savas tēva acis uz savu bērnu interesēm.
Apjukumā un grūtībās, kas mūs nospiež,
Mēs ar paļāvību steidzamies pie tevis.
Lai tev labpatīk ar mīlestību gādāt
Par šo svarīgo un sarežģīto vajadzību,
Mūsu nemiera cēloni... (nosaukt vārdā).
Liec, lai veiksmīgais atrisinājums vairo Dieva Godu
Un nāk par labu Viņa uzticamajiem kalpiem.
Tu, kuru nekad nepiesaucam veltīgi, laipnais svētais Jāzep,
Tu, kurš Dieva priekšā baudi tik lielu uzticību, ka mēs varētu sacīt:
"Debesīs svētais Jāzeps drīzāk pavēl nekā lūdz",
Maigais tēvs, lūdz par mums Jēzu, lūdz par mums Mariju.
Esi mūsu aizstāvis pie šī Dievišķā Dēla,
Kura audžutēvs biji šeit, zemes virsū,
Tik uzmanīgs, mīlošs, tik uzticams sargs.
Esi mūsu aizstāvis pie Marijas,
Kurai tu biji tik mīlošs un maigi mīlēts laulātais draugs.
Visiem saviem nopelniem pievieno vēl uzvaru grūtajā lietā,
Ko tev uzticam.
Mēs ticam, jā, mēs ticam, ka tu vari uzklausīt mūsu vēlēšanās,
Mūs atbrīvojot
No grūtībām, kas mūs nomāc, un sarūgtinājumiem,
Ko atdzērusies mūsu dvēsele.
Turklāt mums ir stingra paļāvība,
Ka tu neko neatstāsi neievērotu to bēdu pārņemto labā, kuri tevi piesauc.
Pazemīgi nometušies pie tavām kājām,
Labo svēto Jāzep, mēs tevi ļoti lūdzam,
Apžēlojies par mūsu vaidiem un asarām.
Apsedz mūs ar savu žēlastību apmetni
Un svētī mūs.
Amen.
                                                                           (Svētais Francisks no Sales)
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: SV.JĀZEPS
01.05.2013 17:45
Prayer for Saint Joseph for Employment - http://www.youtube.com/watch?v=hFXlMgT5cj4&feature=endscreen&NR=1
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: SV. JĀZEPS
01.05.2017 15:00
Žozefs Bastēns par sv. Jāzepu raidījumā "Vertikāle" - https://www.youtube.com/watch?v=CQnHmy_COm0
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Sv. Jāzeps spēj izlūgt Tev vislabāko un vispiemērotāko laulāto draugu
01.05.2017 15:05
Svētais Jāzep! Es Tev pateicos, ka vēl neesmu salaulājusies/salaulājies.
Svētais Jāzep, Tu zini Dievā, kas būs mans vīrs/mana sieva, palīdzi man satikt šo cilvēku.
Svētais Jāzep, dari, lai tas būtu labs vīrs/laba sieva, kas mani mīlēs un cienīs tā, kā Tu esi mīlējis un cienījis Mariju.
Svētais Jāzep, palīdzi saraut tās saites, kas nepatīk Kungam Dievam.
Svētais Jāzep, es Tev apsolu pasargāt šķīstību pirms laulībām.
Svētais Jāzep, es apsolu dot savam pirmajam bērnam vismaz otro vārdu Jāzeps.
Svētais Jāzep, es apsolu citiem apliecināt, ka tik labs vīrs man ir, pateicoties Tev.
Āmen!
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: SV.JĀZEPS
01.05.2017 15:10
Lūgums svētajam Jāzepam


Svētais Jāzep,

lūdz Jēzu ienākt manā dvēselē, lai to svētdarītu.

Svētais Jāzep,

lūdz Jēzu ienākt manā sirdī, lai to aizdedzinātu ar mīlestību.

Svētais Jāzep,

lūdz Jēzu ienākt manā prātā, lai to apgaismotu.

Svētais Jāzep,

lūdz Jēzu ienākt manā gribā, lai to stiprinātu.

Svētais Jāzep,

lūdz Jēzu ienākt manās domās, lai tās šķīstītu.

Svētais Jāzep,

lūdz Jēzu ienākt manās ilgās, lai tās vadītu.

Svētais Jāzep,

lūdz Jēzu ienākt manos darbos, lai tos svētītu.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus, ka es Viņu svēti mīlētu.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus, ka es atdarinātu Viņa tikumus.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus patiesu gara pazemību.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus sirds lēnprātību.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus dvēseles mieru.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus ilgas pēc pilnības.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus nosvērtu dabu.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus šķīstu un mīlošu sirdi.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus mīlestību uz ciešanām.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus mūžīgās dzīves atziņu.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus neatlaidību labajā.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus drosmi nest krustu.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus atraisīšanos no šīs pasaules labumiem.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus, ka es staigātu taisno ceļu uz debesīm.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus, ka es tiktu pasargāts no jebkādas iespējas grēkot.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus svētas ilgas pēc paradīzes.

Svētais Jāzep,

izlūdz man no Jēzus vispārāko neatlaidību.

Svētais Jāzep,

liec, lai mana sirds nemitējas Tevi mīlēt un mana mēle – Tevi slavēt.

Svētais Jāzep,

tās mīlestības dēļ, ar kādu Tu mīlēji Jēzu, palīdzi arī man Viņu mīlēt.

Svētais Jāzep,

lai Tev labpatīk mani pieņemt savā kalpošanā.

Svētais Jāzep,

es veltu sevi Tev: pieņem mani un palīdzi man.

Svētais Jāzep,

neatstāj mani manā nāves stundā.

Svētais Jāzep,

es atdodu Tev savu sirdi un dvēseli.

3 Gods lai ir…
bebris
pievienojies: 26.06.2007
Komentāri: 79
Re: SV.JĀZEPS
02.05.2017 00:44
Sv. Jāzep, lūdz Dievu, lai viņš cilvēkiem dāvā divas gudrības.
Pirmkārt - lai cilvēki novērtē līdz šim sasniegto un aizvien vairāk attīsta un darbā lieto tehnoloģijas, mākslīgo intelektu un vispārīgo mākslīgo intelektu (cilvēka un pārcilvēka līmeņa mākslīgo intelektu). Lai cilvēki nebaidās no tehnoloģijām, bet lai aizvien vairāk investē tajās un lai padara savu darbu produktīvu tā, lai tā augļi pietiek visai cilvēcai.
Otrkārt - lai cilvēki pieņem gudrus, taisnīgus, solidārus un humānus lēmumus kā atbildi uz tehnoloģiju radītajām sociālo ekonomiskajām pārmaiņām. Lai cilvēki nebaidās no universālā pamatienākumu ieviešanas.

Sv. Jāzep, lūdz Dievu, lai mēs aizvien pilnveidotu sava darba metodes, lai mēs strādātu gudri, lai mums būtu darba augļi, kas varētu ne tikai iznīcināt visu nabadzību, kas ir uz zemes, bet lai ar šiem darba augļiem mēs arī finansētu medicīnu un tādejādi iznīcinātu vēzi, ļaunas slimības un galu galā - arī nāvi.

Sv. Jāzep, lūdz Dievu par to, lai mūsu darbs būtu ar tādu saturu un metodēm, kas sagādātu mums prieku un pārējiem maksimālu atdevi. Lūdz, lai darbs būtu cilvēku pašrealizācija un nevis lāsts.

Sv. Jāzep, lūdz par mums! Kungs Jēzu, esi ar mums un palīdzi mums!
Sv Trīsvienība, palīdzi mums!

p.s. lūgšana ielikta 2. maijā, bet tā tika iecerēta un pamatā sacerēt Sv. Jāzepa darba svētkos.
Bantu
pievienojies: 20.11.2012
Komentāri: 161
Re: SV.JĀZEPS
22.03.2020 13:44

Kronītis sv. Jāzepa Visšķīstās Sirds godam

Lūdzas uz parastā Rožukroņa zīlītēm.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen.

Uz krucifiksa:

Tēvs mūsu...

Uz 3 mazajām zīlītēm:

Svētā Jāzepa Visšķīstā Sirds, lūdz, lai mēs vienmēr darītu Dieva gribu.
Svētā Jāzepa Visšķīstā Sirds, lūdz, lai mēs kļūtu svēti.
Svētā Jāzepa Visšķīstā Sirds, lūdz, lai mūsu sirdis būtu šķīstas.
Gods lai ir...

Uz katras lielās zīlītes:
Esi sveicināta, Marija,...
Svētā Jāzepa Visšķīstā Sirds, lūdz un aizlūdz par mums.

Uz katras mazās zīlītes:
Jēzu, Marija, Jāzep, palīdziet mums tagad un mūsu nāves stundā.

Pēc katrām 10 zīlītēm:
Gods lai ir...

Kronīša nobeigumā:
Lai Jēzus, Marijas un Jāzepa vienotās Sirdis valda pār mums tagad un mūžīgi mūžos!Un lai caur Dieva žēlsirdību ticīgo mirušo dvēseles atdusas mierā. Āmen.
Komentāri:Iepriekšējie12
 Saraksts/Katolicisms/SV.JĀZEPS