Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Svētā Mise pāvesta piemiņai Rīgas sv. Franciska baznīcā
11.04.2005 pl. 22:31

Andris Vasiļevskis, RTI, speciāli Vatikāna Radio

Svētdien, 10. aprīlī, Rīgas sv. Franciska baznīcā tika svinēta Sv. Mise par mūžībā aizgājušo pāvestu Jāni Pāvilu II. Sv. Misi latīņu valodā celebrēja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Peters Stefans Zurbrigens.

Koncelebrēja Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis, Jelgavas diecēzes bīskaps Antons Justs, Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Piedalījās diplomātiskā korpusa pārstāvji no Polijas, Lietuvas, Nīderlandes, Šveices, Kanādas, Beļģijas, Grieķijas, Japānas, Baltkrievijas, Latvijas Republikas Ministru kabineta pārstāvji un 8. Saeimas deputāti, kā arī liels skaits ticīgo.

Mises laikā sprediķoja Antons Justs. Viņš atcerējās pāvesta harizmas, kas izcēla viņu kā cilvēces sirdsapziņas balsi un miera balsi visā pasaulē. Atskatījās vēsturiskajos pāvesta notikumos no bērnības līdz pat pāvesta amata saņemšanai, kā arī atgādināja, ka viņš ir bijis dzīvības un mīlestības kulta aizstāvis.

Apustuliskais nuncijs Peters Stefans Zurbrigens Mises beigās pateicas civilajām un reliģiskajām autoritātēm, kas bija kopā, lai izrādītu godu un mīlestību pāvestam Jānim Pāvilam II, kurš 1993. gadā apmeklēja šo skaisto zemi. Īpaši pateicās diplomātiskā korpusa pārstāvjiem, kas bija personīgi klātesoši, kā arī tiem, kas bija darījuši zināmu, ka ir kavēti piedalīties šajā dievkalpojumā. Tāpat pateicās arī Rīgas arhidiecēzes priesteriem un garīgā semināra absolventiem, kas pulcējās pie šī altāra Svētā tēva Jāņa Pāvila II svētītai piemiņai. Tā esot brīnišķīga ideja svinēt Svēto Misi Sv. Franciska baznīcā, kuru Svētais tēvs apmeklēja savas vizītes laikā 1993. gadā no 8. līdz 10. septembrim. Un šeit pat blakus Rīgas Garīgajā Seminārā tika izveidota viņa rezidence. Ar savu apmeklējumu Svētais tēvs pagodināja šo vietu, tāpat arī Sv. Jēkaba katedrāli, kurā atjaunoja sv.Meinarda, Ikšķiles bīskapa kultu, tāpat Rīgas Domu, kurā godinām sv.Meinarda relikvijas; Mežaparku, Latvijas Universitāti un Aglonas Dievmātes Latvijas nacionālo svētvietu.

Pāvestu Jāni Pāvilu II jau daudzi toreiz sauca par svēto un lūdza, lai viņam piešķir godpilno titulu Jānis Pāvils Lielais. Tautas balss – Dieva balss. Kā arī nuncijs atcerējās trīs Svētā tēva dzīves notikumus: vēstuli priesteriem, sūtītu no Džemelli slimnīcas Lielajā Ceturtdienā; pēdējā dienā pirms nāves veltītos vārdus: „Esmu priecīgs, esiet priecīgi arī jūs”, tādējādi daloties Lieldienu priekā; un vēstījumu jauniešiem, kas tiksies šajā vasarā Ķelnē. „Es jūs meklēju; tagad jūs esat atnākuši pie manis, un es jums pateicos.”

Nozīmīga ir šī pāvesta kalpošana 26 ar ½ gadu ilgajā pontifikātā – trešajā ilgākajā katoļu Baznīcas 2000 gadu ilgajā vēsturē. Nuncijs pateicās arī par viņa pastorālo un apustulisko kalpošanu Romas bīskapa un Dieva Kalpu Kalpa amatā.

Svētās Mises beigās pēc svētības saņemšanas Latvijas valdības vārdā pateicās Baštika kungs un diplomātiskā korpusa vārdā Polijas vēstnieks Tadeušs Fišbahs. Pirms un pēc Mises klātesošajiem bija iespēja atstāt novēlējumu un pateicības vārdus Viņa Svētības Jāņa Pāvila II piemiņai. Šī grāmata pēc kāda laika aizceļos uz Romu, lai liecinātu par latviešu mīlestību uz Svēto tēvu.

Andris Vasiļevskis, RTI, speciāli Vatikāna Radio