Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Liecības

Par Benediktu XVI: saruna ar bīskapu Ā. A. Brumani
21.04.2005 pl. 14:51

Sanita Zustere

Intervijai par jaunievēlēto pāvestu Benediktu XVI aicinājām Viņa Ekselenci Ārvaldi Andreju Brumani.

- Ekselence, Jūs ilgus gadus strādājāt Vatikāna radio, latviešu nodaļas programmā. Kādu Jūs atcerieties kardinālu Jozefu Racingeru?

Ir sagadīšanās, ka pāris gadus pēc kara, dzīvoju Noietingas bēgļu nometnē, Pasavas diecēzē, kur dzimtā vieta ir Pāvestam Benediktam XVI. Šī Pāvesta dzimtā vieta saucās Marktla. Un atrodas uz Innas upes krasta, kādus 10. km. no Noietingas, kur es dzīvoju. Man toreiz bija 19 līdz 20 gadiem. Pāvests ir vienu gadu jaunāks par mani. Pāvesta dzimto vietu uzzināju vēlāk, no Pāvesta biogrāfiskajiem datiem.

Vatikāna darbā bijām kopā sākot ar 1981. gada 25. novembri, kad kardināls Racingers tika iecelts par ticības mācības kongregācijas prefektu. Darbā negadījās kārtot lietas kopā. Pa reizēm redzēju kardinālu dievkalpojumos un vienu reizi Vatikāna laukumā pārmijām dažus vārdus, kad biju kopā ar citiem latviešu garīdzniekiem.

- Masu saziņas līdzekļi bija izveidojuši kardināla Racingera tēlu, kā pārāk stingru un neiecietīgu, kā Jūs to varat komentēt?

Pirmā runa pēc ievēlēšanas Siksta kapelā, Sv. Misē kopā ar kardināliem liecina, ka Benedikts XVI vadīsies vienīgi no Svētā Gara iedvesmām, sludinās Dieva vārdu visā uzticībā Evaņģēlijam, pieturoties patiesībai, pievēršoties ekumēnismam, uzturot labus sakarus ar citām reliģijām, pildot II Vatikāna koncila mācību. Bez šaubām, nav pieņemama novēršanās no atklāsmes patiesībām, kā relatīvismam un citiem maldiem, - kā bija norādījis kardināls Racingers konklāva atklāšanas dievkalpojumā.

- Kāpēc jaunais Pāvests izvēlējās Benedikta vārdu?

Sv. Benedikts no Nursijas bija kristīgās civilizācijas veidotājs. Viņš ir Eiropas debesu aizbildnis. „Strādā un lūdzies” – bija viņa devīze. Saka, ka Racingers jaunībā esot gribējis iestāties Benediktīņu klosterī. Sāpīgi ir, ka apvienotās Eiropas konstitūcijā nav pat pieminēts Dieva vārds, lai gan Eiropas civilizācija balstās uz Evaņģēlija vērtībām. Liekas tāpēc Racingers izvēlējās kā pāvesta Benedikta vārdu.

Iepriecina arī, ka jaunais Pāvests nāk no Vācijas. Zemes, kas ir tik daudz atbalstījusi Latvijas Baznīcu.

- Paldies par sarunu.

Sanita Zustere, Vatikāna Radio, Liepājā