Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Benedikts XVI un dialogs
25.04.2005 pl. 15:28

Sagatavoja Oskars Jabloņskis OP

Daudzi cilvēki pasaulē cer, ka Benedikts XVI vēl vairāk atvērs Romas Katoļu Baznīcu dialogam ar citām konfesijām un reliģijām, un būs iespējama ciešāka sadarbība.

Vīnes un visas Austrijas bīskaps Hilarjons Alfejevs, kurš pārstāv Krievijas Pareizticīgo Baznīcu pie Eiropas Savienības institūcijām, izteicās, ka jaunais Romas bīskaps var kļūt par vienotības Pāvestu un pauda cerību, ka tieši Benedikts XVI spēs apvienot katoļus un pareizticīgos kristietības aizsargāšanā karojošā sekulārisma priekšā.

Preses konferences laikā, Šveices Friburgā, bīskaps Hilarjons aicināja, lai katoļi un pareizticīgie izveidotu kopīgu fronti, savā veidā eiropeisko tradicionālās kristietības aliansi, lai kopīgi sargātu garīgās vērtības. Pareizticīgais bīskaps pauda cerību, ka Romas Katoļu Baznīca turpinās sludināt tradicionālo mācību un morāli, kā arī  nepakļausies liberālām grupām, kuras prasa sieviešu ordināciju, piekrišanu homoseksuālām laulībām, abortiem un eutanāzijai.

Bīskaps Alfejevs teica: “Ceru, ka jaunais pontifikāts izcelsies ar lieliem panākumiem savtarpējās attiecībās starp Romas Katoļu Baznīcu un Krievijas Pareizticīgo Baznīcu un, ka notiks Pāvesta tikšanās ar Maskavas patriarhu”.

Teoloģijas jomā, Bīskaps Hilarjons vēlas dialogu par grieķu-katoļiem, par Pāvesta primātu un citām tēmām, saistītām ar Baznīcas dabu, kuras vēl joprojām šķel katoļus un pareizticīgos.

Maskavas patriarhs Aleksejs II, uzrakstīja Benediktam XVI apsveikuma vēstuli, kurā viņš pauda cerību, ka jaunā Pāvesta pontifikāta laikā, izveidosies draudzīgas attiecības un dialogs starp abām Baznīcām.

***

Anglikāņu Tradicionālistiskās Kopienas (TAC) primass, arhibīskaps Džons Hepvorts (John Hepworth), atgādināja, ka Benedikts XVI, vēl pildot Ticības mācību kongregācijas prefekta amatu, veica sarunas par tuvināšanos ar tradicionālo anglikāņu grupu, kuri atmet morālo relatīvismu, kas piemīt lielākajai Rietumu anglikāņu daļai. Šīs sarunas attiecās uz iespēju apvienoties ar Romu, tomēr saglabājot savu pašidentitāti.

Bīskaps Hepvorts skaidroja: “Mēs vēlamies Baznīcu, kurā mēs varētu saglabāt mūsu anglikāņu liturģiju un garīgumu, kā arī iespēju precēties priesteriem”. Viņš pieļāva, ka būtu iespēja izveidot Angļu Katoļu Baznīcu (līdzīgi Grieķu Katoļu Baznīcai – red.) un šī cerība varētu drīz piepildīties.

TAC pārstāv vairāk nekā 400 tūkstošu anglikāņu, kas atstāja savas pamatkopienas, tapēc, ka tās kļuva arvien liberālākas.

*** 

Islama pasaulē ar prieku tika pieņemta jaunā Pāvesta ievēlēšana. Muhamedāņi cer, ka Benedikts XVI palīdzēs veicināt saskaņu starp abām reliģijām. Toties muhamedāņu konsevatīvisti cer, ka jaunais Pāvests palīdzēs cīnīties ar sekularizēto kultūru.

Pastāv zināma pārliecība, ka Benedikts XVI turpinās dialogu ar Islamu, sekojot Jāņa Pāvila II pēdās, kuru Islama pasaulē daudzi piemin ar lielu cieņu. Pāvests no Polijas bija pirmais no pāvestiem, kurš apmeklēja muhamedāņu mečetu, bija  Irākas kara pretinieks un centās izbeigt konfliktu starp Izraēlu un Palestīniešiem miera ceļā.

Zināms, ka vēl esot par kardinālu, Racingers rūpējās, lai dialogs ar Islamu nepārkāptu noteiktu robežu. Dokumentā “Dominus Iesus” no 2000 gada, viņš definēja Katoļu Baznīcu, kā vienīgo pestīšanas ceļu cilvēcei. Tomēr morāles jomā, Islama garīdznieki saredz pilnīgu saskaņu ar Benedikta XVI ideāliem.

Šītu šahs Fauzi al-Šeifs teica: “Lietas, par kurām runā Pāvests, ir tas pats, par ko stāsta al-Azharas garīdznieki un lielākās šītu autoritātes”. Al-Azhar ir nosaukums vienam no galvenajiem sunnītu studiju centriem pasaulē, kurš atrodas Kairā, Ēģiptē.