Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Iesākot Kluso nedēļu: kā mājās svinēt pirmās trīs dienas
08.04.2022 pl. 08:19
Pagājušajā gadā, ņemot vērā ierobežojumus, kas bija jāievēro, piedāvājām Lieldienu svinēšanas rituālus mājas asptākļos. Šoreiz piedāvājām Klusās nedēļas pirmo trīs dienu - sagatavošanās dienu svinēšanu mājās, ģimenēs. Lai tas palīdz auglīgi sagatavoties Lieldienu svinībām!
Iesākot Kluso nedēļu: kā mājās svinēt pirmās trīs dienas
"Kristietis ir radīts cīņai"
21.03.2022 pl. 10:41

Pr. Edijs Silevičs

Katru gadu gavēnī mēs klausāmies aprakstu par Jēzus kārdināšanu tuksnesī. Ja ļaunais gars ir uzdrīkstējies kārdināt mūsu Kungu, tad viņš kārdinās arī mūs, tādēļ mums ir jāzina, ar ko rēķināties. Ja mēs gribam palikt uz Dieva ceļa un nepazaudēt mūžīgo dzīvi, tad mums ir jābūt gataviem cīnīties.
"Kristietis ir radīts cīņai"
Dievišķā mīlestība uzvar visu
16.03.2022 pl. 08:27

svētais Alfonss Liguori (1696-1787)

"Mīlestība ir spēcīga kā nāve" (Fortis est ut mors dilectio (Dz 8,6)).
Kā nāve šķir mūs no visām labajām pasaules lietām: no bagātības, goda, radiniekiem, draugiem un visiem zemes priekiem, tā Dieva mīlestība, kad tā valda sirdī, atņem tai jebkādu pieķeršanos šiem zūdošajiem labumiem. Tāpēc svētie ir uzskatījuši par nepieciešamu liegt sev visu, ko pasaule viņiem piedāvāja: atteikties no saviem īpašumiem, goda amatiem un visa, kas viņiem bija, un bēgt prom uz tuksnešiem vai klosteriem, lai mīlētu un domātu tikai par Dievu.
Dievišķā mīlestība uzvar visu
Nepagursim, labu darīdami!
08.03.2022 pl. 08:36
Droši vien esat pamanījuši, ka mūsdienu pasaule un tās iekārta ļoti strauji mainās. Kaut arī sabiedrībā valda apjukums, tomēr tā nav negatīvi noskaņota pret klusumu, gavēšanu, apceri, lūgšanu, labiem darbiem, garīgām un morālām vērtībām. Taču mūsdienu pati lielākā problēma, manuprāt, ir saistīta ar aizņemtību un dzīves steigu. Visbiežāk mēs nelūdzamies un nepraktizējam ticību vienkārši tādēļ, ka neatrodam tam laiku.
Nepagursim, labu darīdami!
Lūk, tagad ir labvēlīgs laiks, lūk, tagad ir pestīšanas diena!
03.03.2022 pl. 21:36
Lielā gavēņa laiks ir garīgas cīņas un gandarīšanas laiks. Dievs mūs šajā laikā aicina cīnīties pret divu veidu ienaidniekiem: pret iekšējiem un ārējiem ienaidniekiem. Iekšējie ienaidnieki ir mūsu kaislības un netikumi, ārējie ienaidnieki ir ļauni gari pasaules izplatījumā.
Lūk, tagad ir labvēlīgs laiks, lūk, tagad ir pestīšanas diena!
Svē­tie Ro­mas pā­ves­ti
17.02.2022 pl. 15:13

Priesteris Vjačeslavs Bogdanovs

Epis­co­pus Ro­ma­e, Vi­ca­ri­us Ie­su Chris­ti, Suc­ce­sor prin­ci­pi ap­os­to­lo­rum, Sum­mus Pontifex Ec­cle­si­ae Uni­ver­sa­lis, Pra­mas Ita­li­ae, Ar­chie­pis­ko­pus et Met­ro­po­li­ta pro­vin­ci­ae Ro­ma­na­e, Prin­cips Ci­vi­ta­tis Va­ti­ca­na­e, Servus ser­vo­rum Dei – tā la­tī­ņu va­lo­dā, Ka­to­lis­kās Baz­nī­cas ofi­ci­āla­jā va­lo­dā, skan vis­i Ro­mas pā­ves­ta ti­tu­li.
Svē­tie Ro­mas pā­ves­ti
Būt patiesam Jēzus māceklim
05.02.2022 pl. 20:32

Pr. Andris Ševels MIC, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

Kristīgais garīgums ir kopīgs ceļš uz svētumu – garīgo pilnību, taču vārdu “pilnība” mēs saprotam dažādi. Kristus mācībā pilnība nozīmē nevis meklēt savu piepildījumu sevī jeb būt pašpietiekamam, bet tā ir vērsta uz citiem. Runa ir par atvērtību uz otru personu, lai mēs arvien vairāk pieaugtu mīlestībā pret Dievu un līdzcilvēkiem. Taču tas nav mūsu pūļu un centienu auglis, jo garīgo briedumu mēs sasniedzam pateicoties Dieva žēlastībai, kurai ļaujam darboties savā dzīvē.
Būt patiesam Jēzus māceklim
Draudzība debesīs
31.01.2022 pl. 16:29

Fransuā Renē Blots SJ (François René Blot SJ)

Ārpus ģimenes šaurajām robežām pieķeršanās var izplatīties plaši draudzības lokā. Cilvēkam-Dievam bija prieks, ka Viņam ir draugi uz zemes, un Viņš ir nolēmis tos sapulcināt ap sevi arī debesīs. Sekojot Viņa piemēram, paši svētākie cilvēki ļāva vaļu savu siržu maigajām jūtām: viņiem visiem ir bijuši draugi, izraudzīti starp tūkstošiem, un visi ir priecājušies par domu, ka pazīs un mīlēs viņus arī mūžīgajā mierā.
Draudzība debesīs
Operas pirmizrāde veicina katoļu Baznīcas un komponista Vivaldi izlīgumu pēc 300 gadiem
14.01.2022 pl. 15:04
Trīs gadsimtus ilgušās nesaskaņas starp katoļu Baznīcu un komponistu Antonio Vivaldi ir beigušās, un slavenā komponista opera “Farnaks” (“Il Farnace”) beidzot piedzīvoja pirmizrādi Ferrārā pēc sākotnējā aizlieguma 1730. gados. Pirms gandrīz 300 gadiem šīs Itālijas pilsētas arhibīskaps atcēla Vivaldi operas iestudējumu un komponistam liedza uzturēšanos pilsētā.
Operas pirmizrāde veicina katoļu Baznīcas un komponista Vivaldi izlīgumu pēc 300 gadiem
Gudrie pielūdz Jēzu
06.01.2022 pl. 15:16

t. Pēteris Upenieks MIC (1906-1972)

Katoļu teologs un rakstnieks Francs Mihaels Villems (Franz Michel Willam), kurš studiju nolūkos uzturējās Palestīnā un kaimiņu zemēs, lai izpētītu Pestītāja dzimšanas un šīs zemes dzīves vietas, ir sarakstījis skaistu grāmatu „Jēzus dzīve”. Viņš ļoti dzīvi un uzskatāmi apraksta to, kas mums ir grūtāk saprotams, tāpēc ka dzīvojam pavisam citādos apstākļos un nekad neesam bijuši šinī dienvidu austrumu pasaulē.
Gudrie pielūdz Jēzu
Lapas:iepriekšējā123...565758nākamā