Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Sākas Euharistijas gads
15.10.2004 pl. 11:38

Avots: www.vatican.va

Ar oktobra mēnesi katoļu Baznīcā beidzas „Rožukroņa gads” un tiek izsludināts „Euharistijas gads”, kas ilgs līdz 2005. gada oktobrim.

Par to ir paziņojis pāvests Jānis Pāvils II savā sprediķī Sv. Mises laikā, kura tika svinēta Kristus Miesas un Asins svētkos Romā,  sv. Jāņa Laterāna bazilikas laukumā.

Pāvests īpaši uzsvēra, ka Euharistija ir vislielākās mīlestības noslēpuma attēls, - mīlestības, kura katru dienu atjaunojas Svētajā Misē: ar priesteru starpniecību pats Kristus upurē savu Miesu un Asinis par cilvēces dzīvību. Bet tie, kuri cienīgi stiprinās pie Viņa Galda, kļūst par dzīvajiem Viņa klātbūtnes, mīlestības, žēlsirdības un miera lieciniekiem.

Lai izceltu Euharistijas nozīmi un vietu Baznīcā, Jānis Pāvils II teica, ka tuvākā Starptautiskā Euharistiskā kongresa laikā, kas notiks šogad no 10. līdz 17. oktobrim, Guadalajarā, Meksikā”. “Euharistijas gada” nobeigumā ir paredzēta parastā Bīskapu sinode, kas notiks Vatikānā no 2. līdz 29. oktobrim 2005. gadā. Sinodes Tēma ir “Euharistija – Baznīcas dzīves un misijas avots un virsotne”.