Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Liecības

Ik gadu atcerēties mīlestības derību ar Kristu
03.05.2005 pl. 09:30

Andris Vasiļevskis, RTI, speciāli Vatikāna Radio
(materiāls pieejams arī audio formātā!)

Svētdien, 1. maijā, Rīgas sv. Jēkaba katedrālē mūža solījumus atjaunoja „Pro Sanctitate” māsas Rita un Liliane. Solījumu atjaunošana notika Svētās Mises laikā, kuru celebrēja priesteris Andžejs Keziks, koncelebrēja priesteris Juris Jalinskis un piekalpoja katedrāles diakons Gunārs Konstantinovs, kas šīs Svētās Mises laikā sprediķoja.

Savu homīliju viņš iesāka ar priecīgu ziņu, ka Austrumu Baznīca šodien svin Lieldienu svētkus. Redzējis tiešraidē, kā pareizticīgo patriarhs ar iedegtu Lieldienu sveci iznāk no grotas lielā līksmībā un pacilātībā nodod gaismu tālāk cilvēkiem. Šai Svētā Gara ugunij ik dienas ir jāaizdedz mūsu sirdis, darot priecīgus, atdeves un mīlestības pilnus. Kā viņš kopā ar māsām esot kongresā Itālijā vērojis Svētā Gara iepriecinātāja darbību kustības locekļos. Kļūt par svētiem kopā ar Kristu šajā kustībā tiek nodots tālāk – no sastapšanās ar Kungu, Euharistijas un Dieva vārda. Tapt svētiem var tikai tad, kad paši ir sastapušies ar svētumu, ko sauc par Jēzu Kristu. Šo pārdzīvoto nododot tālāk ar savu dzīvi, izdzīvojot to kopā ar brāļiem un māsām visā universālajā Baznīcā.

Šajā svēttapšanas ceļā viņas – nu jau ceturto reizi Latvijā – atjauno solījumus; trīs no tām Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā. Bet par šo notikumu tuvāk lūdzu pastāstīt māsas pašas.


- Māsas, jūs tikko atjaunojāt svētsolījumus Rīgas sv. Jēkaba katedrālē.

L: Tā ir liela dāvana, jo katedrāle nozīmē Baznīcas māti. Tas nozīmē arī, ka mūsu bīskaps, kardināls Jānis Pujats, pieņem mūs un arī atbalsta mūs. Lai gan viņš nebija klāt, mēs runājām ar viņu vakar vakarā, un viņš teica: „Noteikti es lūdzos par jums. Un kad es celebrēšu Svēto Misi 8:00 no rīta, es īpašā veidā lūgšos par jums.”

R: Jā, mēs esam laimīgas. Kā jau Liliana teica, katedrāle ir Rīgas diecēzes Baznīcas māte. Un tas nozīmē, ka mēs esam vienoti ar visām draudzēm. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs kalpojam Baznīcā; mēs kalpojam, kur Dievs mūs sūta. Mēs arī strādājam dažādās draudzēs Rīgas diecēzē. Katedrālē mēs saņemam vairāk spēku, lai gada laikā turpinātu kalpot Baznīcā.


- Kā izskanēja aizlūgumā, tad ne tikai jūs no kustības „Pro Sanctitate” salikāt solījumus, bet arī…

R: Arī Itālijā, Indijā, Amerikā, Beļģijā.

L: Īpašā veidā es vēlos runāt par Ingrīdu, latviešu meiteni. Noteikti, ka jūs jau esat dzirdējuši par viņu, jo viņa dažreiz brauc uz Vatikāna Radio. Šogad viņa beigs savu formācijas laiku un pirmo reizi saliks solījumus. Tas ir arī liels prieks mums. Tas nozīmē, ka Dievs svētī arī mūsu darbu, un tā ir arī liela zīme, ka Dievs grib, ka svētums šeit Latvijā tiek izdzīvots ne tikai ar mūsu dzīvēm (mēs esam sveši cilvēki šeit), bet ka cilvēki no Latvijas izdzīvo līdz galam svētumu – tas nozīmē mīlestību.


- Ko nozīmē jūsu šīs dienas apģērba krāsas – balts ar gaiši zilu plīvuru?

R: Mēs esam sekulārinstitūts, un tas nozīmē, ka mēs esam konsekrētas personas pasaulē. Tad kāpēc mums ir šis īpašais tērps? Tāpēc, ka mūsu dibinātājs dibināja mūsu institūtu, viņš redzēja, ka katra apustuliskā oblāte ir kā Marija, Dieva Māte. Un katra no mums ir aicināta atkārtot katru dienu – ne tikai kad mēs atjaunojam savus solījumus, bet katru dienu – mūsu „jā” Dieva gribai. Kāpēc gaiši zilā krāsa? Tā ir Dievmātes tērpā. Balta tāpēc, ka mēs esam aicināti būt skaistas mūsu sirdī, mūsu dzīvē. Un zilā tāpēc, ka debesis. Mēs esam aicināti palīdzēt cilvēkiem būt svētiem. Un oblāte kļūst jauna radība – tilts starp debesīm un zemi.

L: Es vēlos turpināt un teikt, ka konsekrācija patiesībā ir kristību solījumu radikāls īstenojums. Un baltā krāsa nozīmē arī to, ka mēs pirmkārt esam kristietes un mēs gribam dzīvot radikālā veidā savu kristību. Kristība ir tiešām sakraments, kas mūs dara par jaunām radībām. Un arī konsekrētā dzīve ir kā jauna radība.

R: Mēs katru gadu 1. maijā atjaunojam savus solījumus. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu dibinātājs mums sacīja: „Ir skaisti atcerēties, ka konsekrētā dzīve ir derība ar Jēzu un ka tā ir mīlestības derība. Un ir vajadzīgs, ka katru gadu tas būs kā jauna dzīve, jauna žēlastība, kas mums palīdz turpināt atdot savu dzīvi Dievam un kalpot visiem.”


- Kādi ir jūsu pienākumi saistībā ar Pasaules Jauniešu Dienām, kas notiks šī gada augustā Ķelnē?

R: Mēs esam ļoti laimīgas, ka mēs augustā brauksim uz Ķelni. Mēs organizēsim autobusu, un ar mums brauks 50 jaunieši. Kāpēc 50 un ne vairāk un ne mazāk? Mēs izvēlējāmies 50 jauniešus, lai mēs būtu kā viena ģimene. Un arī tāpēc, ka mēs vispirms brauksim uz Briseli, kur arī atrodas viens no mūsu centriem, un mēs satiksimies ar jauniešiem, kas ir mūsu kustības locekļi no Amerikas, Itālijas un arī no Beļģijas. Mēs jau janvāra mēnesī sākām gatavoties šīm dienām, un katru mēnesi ir tikšanās ar visiem tiem, kas brauks kopā ar mums. Mēs sagatavojam savas sirdis, lai mēs izdzīvotu šo pasākumu – tagad jau kopā ar jauno pāvestu.


- Ko jūs novēlētu jauniešiem visā pasaulē ejot svētuma ceļu?

L: Noteikti, lai viņi patiešām satiktos ar Jēzu. Ir iespējams atbildēt Dieva mīlestībai un Jēzus mīlestībai, jo mēs zinām, ka Viņš mūs mīl. Tā ir mīlestības tikšanās ar Jēzu. Tāpēc es ļoti vēlos, lai katrs jaunietis piedzīvo šo satikšanos ar Jēzu.

R: Dažreiz ir liels kārdinājums - mēs varbūt vēlamies daudz jauniešus. Bet svētums ir visiem – mēs visi esam aicināti, lai mēs būtu svēti. Bet katrs no mums ir aicināts īpašā veidā sekot Dievam. Jēzus runā ar katru jaunieti jaunā veidā, īpašā veidā, un tas ir svētums.

Andris Vasiļevskis, RTI, speciāli Vatikāna Radio
Haralda Broka (RTI 5.kurss) foto

  • Augstāk lasāmo interviju audio formātā varat arī lejupielādēt un/vai noklausīties: