Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Aicinājums uz svētumu
03.05.2005 pl. 09:31

Sagatavoja Agnese Strazdiņa

1. maija vakarā, Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē, “Pro Sanctitate” kustības “Apustuliskās Oblātes” māsas Rita Refalo un Liliane Bertrand Sv. Mises laikā atjaunoja saliktos svētsolījumus.

Vakars aizsākās ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju, kurai sekoja svinīga Sv. Mise, kuru celebrēja priesteris Andžejs Keziks un koncelebrēja priesteris Juris Jalinskis.

Diakons Gunārs Konstatinovs, uzrunājot klātesošos, uzmanību vērsa uz Svētā Gara nepieciešamību un nozīmi mūsu dzīvē. “Liecība par Dievu un svētumu kļūst stipra un pārliecinoša vienīgi tad, ja tā balstās uz dzīvu piemēru, kas sakņojas dziļās, patiesās un personiskās attiecībās ar Dievu. Ir nepieciešams, lai Svētais Gars piepildītu mūsu dzīvi un tādā veidā mēs kļūtu par Dieva lieciniekiem pasaulē. Vajag veltīt Dievam mūsu ikdienas darbus un ikvienu notikumu mūsu dzīvē, pat ja nav nekādu ārēji redzamu un tūlītēju augļu – jo tieši tas ir ceļš uz svētumu.”

Lūgšanās pieminējām un bijām kopā arī ar citām “Pro Sanctitate” māsām, kas šajā dienā salika vai atjaunoja svētsolījumus visā pasaulē. Lai Svētais Gars vada un stiprina viņu kalpojumu!

Materiālu sagatavoja Agnese Strazdiņa
Foto: Haralds Broks, RTI 5.kurss