Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Draudzes

Lutriņu Svētā Gara draudze
  • Administrators: Gatis Mārtiņš Bezdelīga
  • Adrese: Svētā Gara kapela, Lutriņu sākumskolā, Lutriņi, LV-3861
  • Dievkalpojumi notiek:
    mēneša 2. un 4. sestdienā plkst. 14:00 Sv. Mise
  • Galvenie svētki - Vasarsvētki
  • Kontakttālrunis: tālr: 63881081; mob.tel.: 29296712 (administrators)

~   ~   ~

Svētā Gara draudze atrodas Saldus rajonā, 11. km no Saldus pilsētas uz Saldus – Kuldīgas ceļa.

Lutriņu pagastā dievkalpojumus sāka noturēt 1996. gadā, klubā, kur pulcējās apmēram 10 cilvēki. Dievkalpojumus palīdzēja organizēt draudzes vecākā Genovefa Pastare.

1997. gada 28. aprīli prāvests Gatis Bezdelīga noslēdza īres līgumu ar māju „Lāčplēši” īpašnieci Vilmu Tamani, par kapelas iekārtošanu. Kapelas platība ir 24 m2. Kapelā atrodas Vissvētās Jēzus Sirds altārglezna, kuru dāvināja Liepājas draudze, toreiz vēl dekāna, tagad bīskapa Vilhelma Lapeļa personā. Altāri darināja Uldis Radiņš. Draudzē un bērnunamā Svētdienas skolu vadīja skolotāja Janīna Deimantoviča vienu reizi nedēļā.

Kapelu iesvētīja Liepājas bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis, klātesot prāvestiem Dzintaram Švalbem, Agrim Lēvaldam un vikāram Bruno Dānim.