Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Atēnas: Pasaules misiju konference
10.05.2005 pl. 12:55

Sagatavoja Oskars Jabloņskis OP

No 9. līdz 16. maijam Atēnās notiek XII Pasaules misiju konference, kuru sasauca Pasaules Baznīcu padomes Pasaules misiju un evaņģelizācijas komisija.

Pirmo reizi tikšanās vēsturē pilntiesīgo dalībnieku statusā piedalās arī 25 Romas katoļu Baznīcas pārstāvji (RKB nav Pasaules Baznīcu padomes loceklis). Katoļu delegāciju vada bīskaps Brajans Farels (Brian Farrell), kas vada arī Pāvesta padomi Kristiešu vienotības veicināšanas lietā.

Konference, kuras moto ir – “Nāc Svētais Gars, dziedini un samierini! Aicināti Kristū, lai kļūtu par kopienām, kuras dziedina un samierina” - pirmo reizi notiek valstī, kurā pārsvarā dzīvo pareizticīgie. Pēdējā šāda veida tikšanās notika 1996. gadā Salvador de Bahia pilsētā Brazīlijā, kurā tika pārrunātas saistības starp Evaņģēliju un dažādām kultūrām.

Konferences dalībnieki pārdomā veidu kā atjaunot savu misiju un kā apvienot kristiešus pie Kristus un Viņa Vārda. Vēl kāda cita paredzēta tēma ir par lomu, kādu konfliktu gadījumā var izpildīt kristieši ar sev īpašu “samierināšanas līdzekļu” palīdzību, un tām darbībām, kuras veicinātu samierināšanu un atmiņas dziedināšanu. Paredzēts arī runāt par pastāvošu, ne līdz galam apzinātu bīstamību, ka tās pašas kristīgās kopienas var pielikt savu roku nevis savstarpējai samierināšanai, bet – tieši pretēji – naida kurināšanai, tāpēc tiks arī pārdomāts par līdzekļiem, kas nepieciešami savu rīcību kontrolei.

Tikšanās Atēnās ir domāta kā starpposms "Cīņas dekādei pret vardarbību", kas uzsākta 2001. gada februārī Potsdamā. Šīs programmas, kas ilgs līdz 2010. gadam, mērķis ir uzmundrināt Baznīcas meklēt savstarpējo samierināšanu, taisnīgumu un mieru, kā arī cīnīties pret jebkādām vardarbības izpausmēm, īpaši tām, kuras izriet no reliģiskiem iemesliem.

Pirmā Pasaules misiju konference notika 1910. gadā Edinburgā, Skotijā, un bija liels solis ekumēniskās kustības attīstībā. Tajā sapulcējās dažādu Baznīcu misiju biedrību oficiāli pārstāvji. Cits Edinburgas konferences auglis bija Starptautiskās misiju padomes dibināšana 1921. gadā – šī Padome bija lielākā kristiešu organizācija pasaulē līdz Pasaules Baznīcu padomes izveidošanai 1948. gadā. Pasaules Baznīcu padomes III asamblejā Deli, tai pievienojās arī Starptautiskā misiju padome.