Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

XXXIX Vispasaules komunikāciju dienas svinības Rīgā
11.05.2005 pl. 22:24

LRKB IC

Svētdien, 8. maijā, atsaucoties Baznīcas aicinājumam, arī Rīgā tika svinēta XXXIX Vispasaules komunikāciju diena, kas ir vienīgā vispasaules svinamā diena, uz ko aicināja Vatikāna II koncils (Inter Mirifica, 1963) un kas lielākajā daļā valstu pēc bīskapu ieteikuma tiek svinēta svētdienā pirms Vasarsvētkiem.

Šī gada komunikāciju dienas tēma, ko pāvests Jānis Pāvils II pavēstīja jau 29. septembrī – ercenģeļu Miķeļa, Gabriela un Rafaēla svētkos, kurš ir radio darbinieku aizbildnis – bija: “Komunikāciju mēdiji: kalpojot cilvēku savstarpējās sapratnei”. Šī tēma parāda Svētā tēva vēlēšanos, lai mēdiji veicinātu autentisku dialogu un savstarpēju sapratni starp cilvēkiem, kas vestu pie saprašanās, pie taisnīguma un ilgstoša miera.

Svinības Rīgā sākās ar Svēto Misi Nabadzīgā Jēzus Bērna māsu klosterī, kur visus lūgšanā vadīja un Euharistiju svinēja LRKB Informācijas centra direktors priesteris Andris Kravalis un karmelītu tēvs Angelo Lanfrachi. Tēvs Angelo OCD arī teica sprediķi, kuru sāka norādot uz lielo paradoksu, ka komunikāciju dienā, lai viņa sakāmais būtu saprotams, viņam ir jālieto tulka palīdzība (viņš runāja franciski). Tā viņš vilka paralēles ar to labo vēsti un lielo dārgumu, kas mums ir nododams pasaulei, un tāpēc arī mums ir nepieciešama plašsaziņas līdzekļu palīdzība, lai to izdarītu pēc iespējas labāk. Vēl lielāku atbildību uzliek tas, ka šī vēsts jau nav mūsu pašu īpašums, bet gan dāvana, kas mums ir uzticēta, lai mēs tajā dalītos. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams to darīt lielā pazemībā un lūgšanas garā.

Svinības turpināja kopīga tikšanās un svētku maltīte, kurā bija iespējams satikties dažādiem cilvēkiem, kas cenšas darboties informācijas un komunikācijas jomā. Svētku dalībnieku vidū bija pārstāvji no katoļu preses, LRKB Informācijas centra, PJD koordinācijas biroja, Rīgas Metropolijas kūrijas un Rīgas garīgā semināra.

Visiem kopā bija arī iespēja lasīt pāvesta Jāņa Pāvila II sagatavoto vēstījumu šai dienai un dalīties vienam ar otru par lietām, kas bija īpaši uzrunājušas. Šis vēstījums Vispasaules komunikāciju dienai, kas tradicionāli tiek publicēts Sv. Franciska no Sales piemiņas dienā (24. janvārī), kas ir rakstnieku un žurnālistu aizbildis, ir viens no pēdējiem Jāņa Pāvila II sagatavotajiem vēstījumiem, kas atgādina par plašsaziņas līdzekļu lielo potenciālu veicināt mieru un savstarpēju sapratni starp cilvēkiem un tautām.

Vēstījums runā gan par to, ka komunikāciju līdzekļiem ir spēks gan darīt labu un apvienot cilvēkus, gan arī šķelt un vairot naidu, ja tie tiek ļaunprātīgi izmantoti. Pāvests atgādina arī par izglītības nepieciešamību un komunikācijas līdzekļu lomu tajā, lai labāk iepazītu citus cilvēkus un tautas. Tika izcelta arī mēdiju loma miera veicināšanā un operatīvas palīdzības koordinēšanā dabas katastrofu gadījumā. Protams, ik vienam komunikatoram ir pašam jābūt savas vēsts lieciniekam un iemiesojumam, apzinoties, ka „cilvēks un cilvēku kopiena ir mērķis un mērs sabiedrisko komunikāciju līdzekļu lietošanai; komunikācijai ir jānotiek caur cilvēkiem ar cilvēkiem cilvēku integrālai attīstībai” (Komunikāciju ētika 21). Bet visas komunikācijas modelis ir atrodam pašā Dieva Vārdā, kas ar savu dzīvi un nāvi nojauca sienas, lai cilvēci apvienotu vienā ģimenē.

Uzticot Dievam kopīgo darbu un kalpojumu un lūdzot Jaunavas Marijas aizbildniecību, tikšanās beidzās, lai Dieva žēlastības stiprināti ar jaunu apņēmību varētu turpināt iesākto darbu. Tikai izteikta cerība, ka līdzīgas tikšanās varētu turpināties, lai mēs varētu būt par garīgu un morālu atbalstu viens otram, nesot lielo Dieva uzticēto dārgumu pasaulei.

Materiālu sagatavoja LRKB Informācijas Centrs