Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Baznīca XXI gadsimtā
15.05.2005 pl. 22:16

LRKB IC

Ir iznācis Žurnāla “Ejiet un māciet!” speciālizdevums “Baznīca XXI gadsimtā”, kurā ir apkopoti 2004. gada 28.-29. maijā starptautiskajā zinātniskajā konferencē teoloģijā lasītie referāti.

Izdevumu ievada Vatikāna valsts sekretāra kardināla Andželo Sodano vēstījums, kuru viņš ir rakstījis pāvesta Jāņa Pāvila II vārdā. Vēstījumā viņš raksta:

„Šī pirmā zinātniskā konference norisinās Latvijas vēsturei svarīgā brīdī. Valstij pievienojoties Eiropas Savienībai, Baznīcai Latvijā ir īpaši svarīgi apzināties savu pienākumu publiski liecināt par kristietības patiesībām. Viņa Svētība ir pārliecināts, ka Rīgā sapulcējušies teologi Svētā Gara vadīti atbildēs uz mūslaiku izaicinājumiem un centīsies „padarīt saskanīgā veidā ticības saturu pieejamu” (Fides et ratio, 92) tām kultūrām, no kurām cēlušies.  Tā viņi sniegs savu ieguldījumu, lai nostiprinātu autentisko kristīgo identitāti, kas uzticīga Jēzus Kristus Atklāsmei un kalpo pasaulei.”

Tālāk seko arī kardināla Jozefa Racingera – tagadējā pāvesta Benedikta XVI – vēstījums, kurā viņš kā vienu no galvenajiem Baznīcas uzdevumiem XXI gadsimtā īpaši uzsver centienus „rast vienotību kristiešu vidū, vienotību, kas atrodama tajā patiesībā, kas atklājusies Kristus personā”.

Tāpat lasītāji ir aicināti iepazīties ar sekojošiem referātiem:

 • Grēcinieku Baznīca – svēta Baznīca.
  Šarla Žurnē eklezioloģija. Kardināls Ž. Kotjē, O.P. (Šveice, Itālija)
 • Teoloģijas nepieciešamība pasaulē, kas mainās.
  V.E. bīskaps R. Fizikella, Dr. theol. (Itālija)
 • Zinātnieka skatījums uz Baznīcas un zinātnes attiecībām pagātnē un šodien.
  J. Stradiņš, Dr. hab. Chem. (Latvija)
 • Baznīca kā sakraments: dažādas interpretācijas.
  Dž. M. Makdermots, S.J., Dr. theol. (ASV)
 • Kristus Baznīca un Romas Katoliskā Baznīca: subsistit in nozīme.
  P. Kļaviņš, Dr. theol. (Latvija)
 • Lasīt un īstenot Vatikāna II koncilu.
  E. Mišlēns, Dr. theol. (Francija)
 • Eklezioloģija „pirmsteoloģiskā” stāvoklī? (M.D. Kosters). Vatikāna II koncila eklezioloģisko impulsu uztvere vāciski runājošajās zemēs.
  B. Hallenslēbena (Vācija, Šveice)
 • Baznīca kā ‘kopiena, kas liecina’, Jāņa evaņģēlija gaismā.
  P. M. Jerumanis, Dr. theol. (Latvija)
 • Atsevišķu kultūru nozīme Katoliskajā Baznīcā 21. gadsimtā – latgaliešu valodas piemērs.
  S. Kalvāne, Dr. philol. (māsa Klāra P.I.J., Latvija)

Vairāk par konferenci var lasīt Catholic.LV ziņu arhīvā, kā arī kardināla Jozefa Racingera (pāvesta Benedikta XVI) vēstījumā konferencei.