Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Svētā apustuļa Andreja baznīcas pamatakmens iesvētīšana Rojā
25.07.2005 pl. 21:39

Andris Vasiļevskis, RTI

Sestdien, 23.jūlijā Rojas katoļu draudzei bija priecīgs notikums, jo tika iesvētīts jaunceļamās svētā apustuļa Andreja Romas katoļu baznīcas pamatakmens.

Šī Sv. Mise paliks atmiņā klātesošajiem ne tikai pamatakmens ievētīšanas dēļ, bet arī labas katehēzes, kur divi jauni cilvēki Jānis Kārkliņš un Baiba Beidiņa izpratuši ģimenes vērtību, salaulājās Dieva un Kurzemes bīskapa Vilhelma Lapeļa priekšā jaunceļamajā baznīcā pie improvizēta āra altāra. 

Šajā skaistajā notikumā piedalījās visi trīs Kurzemes dekāni: Ziemeļkurzemes dekāns Andrejs Mediņš, Viduskurzemes dekāns Gatis Bezdelīga, Dienvidkurzemes dekāns Marcins Vozņaks un Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis. Uz šo notikumu bija sabraukuši ļaudis no Talsiem un pašas Rojas.

Sprediķī bīskaps pakavējās pie tiem laikiem, kad pirms 13 gadiem toreizējais Liepājas bīskaps Jānis Bulis iecēla viņu, kā priesteri, par Talsu prāvestu un ieteicis pulcināt ticīgos un organizēt dievkalpojumus Rojā. Pirmie dievkalpojumi notikuši kultūras namā, vēlāk uzņemti viesmīlīgās Rojas luterāņu draudzes telpās, kur Luterāņu baznīcā arī līdz šim brīdim katoļu draudze rod pajumti saviem dievkalpojumiem.

Cerība tikt pašiem pie sava dievnama neesot pazudusi, un pirms divarpus gadiem iesniegts pirmais iesniegums Rojas pagasta padomei, ko paraksta prāvests, dekāns Andrejs Mediņš, ar lūgumu piešķirt zemi baznīcas būvniecībai.

Rojas pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Žoluds, kas bija klātesošs šajā Rojas katoļu draudzei nozīmīgajā brīdī, un deputāti vienprātīgi atbalsta šo skaisto ieceri - būvēt dievnamu.

Pirms gada draudze nopirkusi zemes gabalu no Guntara Grosbaha. Viņš, kaut gan zemi negrasījās pārdot, tomēr baznīcai nevarēja atteikt. Bīskaps novēlēja bijušajam zemes īpašniekam: „Tagad viņam un viņa radu saimei, vienmēr, cik vien ilgi šeit uz debesīm pacelsies ticīgo lūgšanas, nāks nepārtraukta svētība.”

Lai šī baznīca taptu un to uzturētu ir vajadzīgi līdzekļi un šeit pienākas svētība Vācijas katoļiem, katoļiem no Amerikas Savienotajām Valstīm un draudzes ļaudīm.

Savukārt darbīgo pusi uzņēmusies būvfirma „Alberts GS”, kuru vada Edgars Stikāns.

Ekselence izcēla arī pašu māju cilvēku darbu. Draudzes valdes priekšsēdētāja Valentīna Kaže, kas ar savu uzņēmību neskaitāmus papīrus rakstījusi un telefonsarunas veikusi, lai darbs raiti ritētu uz priekšu. Juriste Liāna Bērziņa bijusi kā labā roka, ar savu pieredzi un prasmi nokārtoja vajadzīgās formalitātes.

Arhitekts Juris Paegle ar savu biroju „Rigers” izstrādāja baznīcas projektu, kurā paredzētas: dzīvokļa telpas prāvestam, svētdienas skolai, draudzes saietiem un atsevišķi no baznīcas stāvošu zvanu torni.

Pēc homīlijas tika pasvētīts baznīcas pamatakmens un iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm par šo notikumu. Šī dievkalpojuma liturģiskos dziedājumus ar savām skanīgajām balsīm izdziedāja Mērsraga luterāņu draudzes koris. Pēc Svētās Mises visi klātesošie tika aicināti pie pusdienu galdiem, kas bija sarūpēti Rojas luterāņu draudzes namā.