Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Vispārējā audience Vatikānā
04.08.2005 pl. 22:22

Silvija Krivteža

Trešdien 3. augustā pāvests Benedikts XVI uz dažām stundām atstāja savu vasaras rezidenci Kastelgandolfo, lai Vatikānā tiktos ar vairāk nekā sešiem tūkstošiem svētceļnieku no dažādām pasaules valstīm.

Vispārējā audience notika Pāvila VI zālē. Tā bija Svētā tēva vadītā pirmā audience pēc Alpu kalnos pavadītām vasaras brīvdienām. Svētceļnieki viņu apsveica ar skaļiem aplausiem un gavilēm.

„Kungs sargā savu tautu” – tāds bija pāvesta sagatavotās katehēzes temats. Šie vārdi ietverti 124. psalmā. Baznīca to skaita trešās nedēļas otrdienas Vesperēs. Pāvests skaidroja, ka šis psalms pieder pie, tā sauktajām, ‘dziesmām, kas vērstas uz debesīm’. Tā ir svētceļnieka, kas iet uz Sionu, lai svētnīcā satiktu Kungu, lūgšana. Tā stiprina viņa paļāvību uz Dievu. „Tie, kas paļaujas uz Kungu, ir kā Sionas kalns, kas nekustas un pastāv uz mūžiem”. Stiprais pamats un klints ir Dievs – teica pāvests.

Dievs rūpējas, sargā un vada savu tautu. „Jeruzālemei apkārt ir kalni: tāpat Kungs ir ap savu tautu no šī laika un mūžam”. Neraugoties uz ienaidnieku radītajiem draudiem, taisnīgajiem nav jābaidās, jo Kungs viņus sargā. ‘Bezdievības zizlis neuzgulsies taisnīgo liktenim, lai taisnīgie nestieptu savas rokas pēc noziedzības’ – citējot 124 psalmu, skaidroja Benedikts XVI.

Psalms beidzas ar lūgšanas vārdiem: „Labajiem, Kungs, dari labu un tiem, kam krietna sirds”. No vienas puses psalmists lūdz, lai Kungs kā mīlošs tēvs atklājas taisnīgajiem un tiem, kuri augstu tur morālās dzīves un tīras sirdsapziņas lāpu. No otras puses – gaida, ka Kungs kā taisnīgs tiesnesis atklāsies tiem, kuri staigā tumsā un ir kopā ar ļaundariem. Psalms noslēdzas ar tradicionālo sveicienu shalom – ‘lai miers ir pār Izraēli’. Šis sveiciens kļūst par cerības vēlējumu, ko apustulis Pāvils ietvēris vārdos: „Visiem tiem, kas sekos šiem pamatlikumiem, lai ir miers un žēlastība!”

Apceri par 124 pslamu pāvests atkārtoja franču, angļu, vācu, spāņu un portugāļu valodās. Apsveicis atsevišķas svētceļnieku grupas, Svētais tēvs uzrunāja arī poļu ticīgos. „Sveicu poļu svētceļniekus. Sveicu jūs un jūsu tuviniekus. Rītdien tiks atzīmēti svētā Jāņa Vianeja – Arsas prāvesta – liturģiskie svētki. Caur viņa aizbildniecību lūgsim Dievu, lai dāvā mums daudzus un svētus priesterus. Šodien Baznīcai viņi ir ļoti nepieciešami. Lai Dievs jūs svētī!”

Audiences dalībnieku vidū bija arī vairāku reliģiozo ordeņu un kongregāciju pārstāvji, kā arī Kampobasso reģiona ticīgo grupa, kas Vatikānā ieradās arhibīskapa Armando Dini vadībā. Pāvests apsveica arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Viņš mudināja ticīgos, sekojot svētā Jāņa Vianeja piemēram, dzīvē īstenot Kristus aicinājumu uz svētumu.

Tas bija ieskats pāvesta Benedikta XVI vadītās vispārējās audiences norisē, kas 3. augusta rītā notika Pāvila VI zālē. Ap pulksten 12.00 Svētais tēvs helikopterā atgriezās vasaras rezidencē Kastelgandolfo.

RadioVaticana.org