Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Vatikāns piešķir pilnas atlaidas PJD dalībniekiem
10.08.2005 pl. 11:49

Silvija Krivteža

Svētais Krēsls piešķīra atlaidas XX Pasaules Jauniešu dienu dalībniekiem. Dekrētu parakstīja Vatikāna Penitenciārija vadītājs kardināls Džeims Francis Staffords.

Pilnas atlaidas var iegūt tās personas, kuras ar cieņu un dievbījību piedalīsies pasākuma laikā celebrētajos dievkalpojumos, kā arī Pasaules Jauniešu dienu svinību noslēguma Svētajā Misē. Dekrētā uzsvērts, ka katoļu ticīgie aicināti izpildīt atlaidu iegūšanai paredzētos noteikumus. Runa ir par grēku nožēlu, sakramentālo grēksūdzi, Svēto Komūniju un lūgšanu pāvesta nodomā. Pārējiem kristiešiem, neatkarīgi no vietas, kur atradīsies pasākuma laikā, tiek piešķirtas daļējas atlaidas ar noteikumu lūgties par tikšanās dalībniekiem. Dekrētā uzsvērts, ka ir nepieciešams lūgties par tiem, kuri meklē Kristu, lai Dieva žēlastības apgaismoti drosmīgi apliecinātu ticību, būtu stipri mīlestībā, ar cieņu izturētos pret saviem vecākiem, dzīvotu saskaņā ar Evaņģēliju un Kristus aicinājumu. Apustuliskā Penitenciārija izdotais dekrēts attiecas uz XX Pasaules Jauniešu dienu svinību laiku.

RadioVaticana.Org