Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Asīze: katoļi un pareizticīgie par Euharistiju
07.09.2005 pl. 09:36

Silvija Krivteža

Katoļu un pareizticīgo Baznīcas vieno ticība Euharistijai. Kopīgi teoloģiskie un liturģiskie aspekti bagātina abu Baznīcu tradīciju un to garīgo mantojumu.

Vēstījumā IX starptautiskā simpozija dalībniekiem raksta pāvests Benedikts XVI.
Pasākumu organizē Romas pontifikālās universitātes Antonianum Franciskāņu Spiritualitātes institūts sadarbībā ar Saloniku universitātes pareizticīgo teoloģijas fakultāti.

Šāda veida starptautiskās tikšanās tiek rīkotas jau no 1992. gada. Tās pārmaiņus notiek gan Grieķijā, gan Itālijā. Šoreiz simpozijs norisinās Umbrijas apgabala pilsētā – Asīzē. Tikšanās temats ir „Euharistijas noslēpums Rietumu un Austrumu Baznīcu tradīcijā, ekumēniskais dialogs”.

Vēstījumā Svētais tēvs norāda uz tikšanās temata nozīmi kristiešu dzīvē. Vatikāna II koncila Dekrētā par ekumēnismu lasām: „Ar kādu mīlestību Austrumu kristieši svin Euharistijas liturģiju, kas ir Baznīcas dzīves avots un nākamās godības ķīla. Austrumu Baznīcas, kurām apustuliskās pēctecības spēkā ir priesterība un Euharistija, „ar mums ir saistītas ar visciešākajām saitēm. Kristiešu pilnīgas vienības trūkums – raksta Benedikts XVI – mums neļauj kopīgi svinēt Euharistiju, kas gan katoļiem, gan pareizticīgajiem ir vienotības zīme”.

Veicināt vienotību ir visu kristiešu uzdevums. Pāvests atgādina, ka ekumēniskās iniciatīvas, tādas kā šis starptautiskais simpozijs, palīdz ticīgajiem dziļāk izprast pastāvošās atšķirības un nesaskaņas. Teoloģijas augstskolām ir svarīga nozīme kristietības liecības sniegšanā mūsdienu pasaulē – vēstījumā raksta Benedikts XVI.

Asīzē notiekošā simpozija dalībniekiem vēstījumu nosūtīja arī Atēnu arhibīskaps Christodoulos. Viņš pasvītro, ka Euharistija ved visus uz vienotību, kas ir Dieva radīšanas un pestīšanas darba mērķis.

RadioVaticana.org