Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Talsi: zvanu torņa un zvanu iesvētīšana
13.09.2005 pl. 12:39

11. septembrī Kurzemes bīskaps V. Lapelis vizitēja Talsu Vissvētās Jaunavas Marijas draudzi. Šī gada Talsu vizitāciju atšķirīgu no citām darīja tas, ka tika iesvētīts tikko uzceltais baznīcas zvanu tornis ar trīs zvaniem.

Tā bija kārtējā bīskapa vizitācija Talsos, kas katru gadu notiek pirmajā svētdienā pēc Dievmātes dzimšanas svētkiem 8. septembrī, taču, lai arī ārēji notikums var šķist kārtējais, kristiešiem ikviens notikums, kas tiek izdzīvots kopā ar Jēzu ir īpašs piedzīvojums.

Svētajā Misē piedalījās ne tikai Talsu draudzes ticīgie, bet arī viesi no citām dekāna A. Mediņa apkalpotajām draudzēm – Kandavas, Rojas, Laucienas. Bija ieradušās arī suitu sievas no Alsungas. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī laicīgās varas pārstāvji ar Talsu mēru A. Lācarus priekšgalā kā arī  būvinženieris E. Stikāns, kas pats ir dedzīgs katolis.

Pēc Svētās Mises, kurā daudzi ticīgie saņēma Iestiprināšanas sakramentu, notika zvanu torņa un zvanu iesvētīšana. Tad suitu sievas nodziedāja dziesmu savā tradicionālajā stilā, kurā savdabīgā veidā pateicās visiem cilvēkiem, kas bija pielikuši savu roku un ielikuši sirdi, lai zvanu tornis tiktu uzcelts. Visbeidzot dekāns A. Mediņš daudziem no viņiem pateicās personiski, uzdāvinot foto ar jauno zvanu torni. Pasākums noslēdzās ar cienastu, ko bija sagādājušas Talsu draudzes dāmu komitejas dāmas un rotaļām baznīcas pagalmā.

Lai zvanu skaņas nes bagātīgu Dieva svētību Talsu draudzei un visiem tās atbalstītājiem, kā arī visai Talsu pilsētai.

Diakons Jānis Mētra