Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Sinode: "Euharistija – Baznīcas dzīves un misijas avots"
03.10.2005 pl. 12:03

Silvija Krivteža

Svētdien, 2. oktobrī, Vatikānā sākās Bīskapu Sinode, kas veltīta Euharistijas noslēpumam. Šogad aprit 40 gadi, kopš dibināta Sinodes institūcija. 

Vatikāna radio intervija ar Sinodes ģenerālsekretāru arhibīskapu Nikolu Eteroviču.

VR: Ekselence, pastāstiet, lūdzu, par paveikto šajos 40 gados...

Arhibīskaps Eterovičs: Dažos vārdos ir grūti pastāstīt par paveikto. Ir iegūta dziļa un bagāta pieredze. Šogad, kā zināms, norisināsies Bīskapu Sinodes XXI-mā asambleja. Četrdesmit gadu laikā ir notikušas 11 kārtējās, divas ārkārtas un astoņas speciālās sinodes. Vidēji ik pēc 19 mēnešiem tiek sasauktas Bīskapu tikšanās.

VR: Pēc jūsu domām, kādi ir šo tikšanos garīgie augļi?

Arhibīskaps Eterovičs: Vispārējās Baznīcas ietvarā tie ir ļoti svarīgi. Mēs nevaram runāt par teoloģijas, tiesību un spiritualitātes attīstību mūsdienās, ja netiek ņemts vērā ieguldījums, ko sniedz Bīskapu Sinodes. Pietiek atcerēties, ka tās augļi ir Katoliskās Baznīcas Katehisma un Baznīcas Sociālās mācības īsa izklāsta publikācija. Piemēram, pirmās Bīskapu Sinodes nopelns ir starptautiskās teoloģijas komisijas izveidošana. Taču bez šiem pozitīvajiem rezultātiem, manuprāt, galvenais rezultāts ir komūnijas un koleģialitātes gara stiprināšana starp bīskapiem un pāvestu.

VR: Šodien sākās kārtējā Bīskapu Sinode. Kā noritēja tās sagatavošanās darbi?

Arhibīskaps Eterovičs: Sinodes sagatavošana parasti sākas tad, kad tiek noslēgta iepriekšējā Sinode. Pirmāmkārtām, ir jāizvēlas nākamās tikšanās temats. Sinodes tēvi iesaka dažādus tematus, kuri tiek apspriesti Bīskapu Sinodes ģēnerālsekretariāta rīkotajās sanāksmēs. Kad temats ir pieņemts, tas tiek paziņots pāvestam, kurš to apstiprina. Nākamais posms ir dokumenta „Lineamenta” izstrādāšana. To saņem bīskapu konferences, Austrumu Baznīcu sinodes, Romas kūrija un reliģiozie ordeņi. Notiek dokumenta satura apspriešana. Tikšanos laikā rodas jauni ieteikumi un idejas. Tas viss tiek ņemts vērā, sagatavojot darba dokumentu „Instrumentum laboris”, kas tiek publicēts dažus mēnešus pirms Sinodes. Balstoties uz to, notiek Sinodes dalībnieku diskusijas.

VR: Nākamās Sinodes organizācija un norise. Salīdzinot ar iepriekš notikušajām Sinodēm kas jauns būs šajā tikšanās reizē?

Arhibīskaps Eterovičs: Mēs turpinām Bīskapu Sinožu tradīciju. Protams, saskaņā ar Svētā tēva ieteikumiem, esam ieviesuši mazas izmaiņas, lai veicinātu vēl ciešāku koleģialitātes garu starp Sinodes tēviem. Ņemot vērā, ka Sinode ilgs trīs nedēļas, un, ka tajā piedalīsies ļoti daudz bīskapu, paredzēts, ka referenti runās nevis astoņas, bet gan sešas minūtes. Paredzētas arī brīvās diskusijas, kas notiks katru vakaru no pulksten 18:00 līdz 19:00. Bez šaubām, diskusiju temats būs Euharistija. Tajās tiks padziļināti tikšanās dažādi aspekti.

VR: Vai Svētais tēvs piedalīsies Euharistijai veltītās Sinodes darbā?

Arhibīskaps Eterovičs: Tas ir atkarīgs no viņa paša. Svētais tēvs vērš lielu uzmanību uz šo pasākumu un bīskapu koleģialitāti. Domāju, ka viņš būs klātesošs tikšanās laikā.

VR: Ko Baznīca un pasaule sagaida no Sinodes. Kas vēl nav pateikts par Euharistijas noslēpumu?

Arhibīskaps Eterovičs: De Eucaristia nunca satis.To redzam arī no saņemtajām atbildēm, kuras mums atsūtīja iepriekš minētās institūcijas, kas prezentē vietējās Baznīcas, kā arī reliģiozo ordeņu un Romas kūrijas pārstāvji. Esam saņēmuši ieteikumus no atsevišķām personām, ne tikai no bīskapiem un priesteriem, bet arī no kristīgajiem lajiem. Visi gaida lielu un konkrētu rezultātu, un lūdzas par Sinodes labu norisi. Liels paldies par to! Kā jau teicu, Sinodes galvenais atskaites punkts būs „Instrumentum laboris”. Tas tiks analizēts un par to tiks plaši diskutēts. Kā zināms, Baznīcā ir daudz nozīmīgu dokumentu par Euharistiju. Piemēram, Jāņa Pāvila II enciklika „Ecclesia de Eucaristia”, apustuliskais pamudinājums „Mane Nobiscum Domine”, Katoliskās Baznīcas Katehisms un daudzi citi. Sinodes uzdevums būs šajos dokumentos ietvertās doktrīnas gaismā izvērtēt un noteikt kā labāk īstenot vietējās Baznīcas konkrētos apstākļos, lai atdzīvinātu gan atsevišķu, gan visas kopienas dievbījības garu uz Euharistiju. Euharistija ir Baznīcas dzīves un darbības avots un kulminācija. Tā ir Baznīcas misijas avots. Misija ietver sevī tās karitatīvo darbību, kas izpaužas dažādos veidos. Euharistija ir mīlestība, ko svinam un iedzīvinām visā universālajā Baznīcā.

RadioVaticana.org