Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Vispārējā audience: grēks un piedošana
20.10.2005 pl. 13:33

Silvija Krivteža

Vispārējā audiencē, kas notika svētā Pētera laukumā, piedalījās vairāk nekā 40 tūkstoši svētceļnieku no dažādām valstīm. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies arī 50 ticīgie no Latvijas.

Viņus vadīja Gulbenes prāvests Vjačeslavs Bogdanovs. Pāvesta sagatavotā katehēze bija veltīta 129. psalmam, kas tiek saukts par De profundis.„No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu: Kungs uzklausi manu balsi”. 129. psalms, kas bieži tiek skaitīts bēru dievkalpojumos, ir pateicība par Dieva žēlsirdību, par mums dāvāto piedošanas un izlīgšanas žēlastību. Dievs ir žēlsirdīgs un lēnprātīgs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā.

Svētais tēvs skaidroja, ka 129. psalma galvenie temati ir grēks un piedošana. „Ja Tu, Kungs, gribēsi noziedzības tiesāt, Kungs, kas tad spēs izturēt? Pie Tevis varam atrast piedošanu, lai mēs bijībā godātu Tevi”.

Pāvests uzsvēra, ka šajā gadījumā bijība ir cieņas un patiecības izpausme. Dievs nav bargais tiesnesis, kas soda mūs par vismazāko pārkāpumu, bet gan mīlošs tēvs. „Kungs, es ceru uz Tevi; mana dvēsele cer uz Viņa vārdu. Mana dvēsele gaida uz Kungu vairāk nekā sargi uz rīta gaismu”. Grēcinieks, kas nožēlo savus grēkus, cer, ka Dievs ar vienu vārdu izdzēsīs visus viņa grēkus. Katram cilvēkam un katrai tautai ir nepieciešama Dieva žēlsirdība – sacīja Svētais tēvs.

Benedikts XVI itāliešu valodā uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, aicinot viņus būt par mīlestības civilizācijas veidotājiem. Tās simbols ir Kristus krusts – gaismas, mierinājuma un cerības avots. Vispārējā audience noslēdzās ar kopīgi skaitītu lūgšanu “Tēvs mūsu”.

RadioVaticana.org