Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Sinode: gala dokumenta prezentācija
24.10.2005 pl. 10:19

Silvija Krivteža

Piektdienas priekšpusdienas sesijā Sinodes tēvi apsprieda vēstījuma „Euharistija: dzīvā maize par mieru pasaulē” saturu. Tas ir 17 lappušu garš dokuments.

Bīskapi pateicas par Sinodes norisi. Aicina ticīgos intensīvāk lūgties par Baznīcas vienību. Pateicas vietējām Baznīcām, arī Ķīnas Baznīcai, kuras bīskapi nevarēja ierasties Romā. Gala dokumentā viņi norāda uz sekularizācijas un relatīvisma problēmām, priesteru trūkumu daudzās pasaules valstīs un Izlīgšanas sakramenta krīzi.

Vēstījumā tiek runāts par dramatisko situāciju pasaulē: badu, nabadzību, netaisnību, terorismu, dabas stihijām, kariem un etniskiem konfliktiem, kā arī politiskajiem saspīlējumiem Āfrikā un Tuvējo Austrumu reģionā. Sinodes tēvi nosoda reliģisko vienaldzību, kāda šodien vērojama dažās Rietumeiropas valstīs. Aicina ticīgos no jauna atklāt svētdienas Svētās Mises nozīmi. Pozitīva iezīme ir paaicinājumu uz priesterību un klosterdzīvi skaita pieaugums.

Sinodes dalībnieki atklāti runā par pārkāpumiem, īpaši, kas attiecas uz Euharistijas svinēšanu. „Neviens nevar sevi uzskatīt par Baznīcas liturģijas pārvaldnieku”. Bīskapu un priesteru pienākums ir palīdzēt ticīgajiem atklāt ne tikai Euharistijas, bet arī Izlīgšanas sakramenta nozīmi. Jābūt harmonijai starp ticību, ko sludinām, un ticību, ar kādu dzīvojam. Vēstījumā atgādināts, ka ticīgie, kuri šķīrušies un noslēguši jaunu laulību, nevar pieņemt komūniju. Jāsaka, ka tas bija viens argumentiem, par kuru plaši diskutēja Sinodes tēvi. Viņi uzsvēra, ka šādiem pāriem nav jājūtas atstumtiem no Baznīcas, viņi var piedalīties svētdienas Svētajā Misē un klausīties Dieva Vārdu. Vēstījums „Euharistija: dzīvā maize par mieru pasaulē” tiks publicēts vairākās valodās.

RadioVaticana.org