Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Benedikts XVI kanonizējis piecus svētīgos
25.10.2005 pl. 10:58

Silvija Krivteža

Svētdien pāvests kanonizēja piecus svētīgos: Albertu Hurtado Kručagu, Feliksu no Nikosijas, Jozefu Bilčevski, Zigmundu Gorazdovski un Gaetano Katanoso.

Svētais Jozefs Bilčevskis (1860-1923) bija lūgšanas cilvēks – teica pāvests. Stundu liturģija, meditācija un rožukronis noteica viņa dienas ritmu. Sevišķi daudz laika viņš veltīja Euharistijas adorācijai. Homīlijā Svētais tēvs norādīja uz 1923. gadā mūžībā aizgājušā Ļvovas latīņu rita arhibīskapa Bilčevska erudīciju, plašām zināšanām teoloģijā un personīgo dievbījību. Viņš bija spožs piemērs priesteriem un patiess liecinieks kristīgajiem lajiem.

Arī svētais Zigmunds Gorazdovskis (1845-1920) kļuva slavens dziļās dievbījības un mīlestības uz Euharistiju dēļ. Ikdienas svinēts un izdzīvots Kristus upuris veda viņu pie slimniekiem un trūkumcietējiem – teica Svētais tēvs. Svētais Zigmunds Gorazdovskis nomira 1920. gada 1. janvārī Ļvovā. Benedikts XVI atgādināja, ka savas dzīves laikā viņš nodibināja priesteru apvienību „Bonus Pastor”, svētā Jāzepa māsu kongregāciju un daudzas citas karitatīvās institūcijas. Vienmēr atbalstīja kopienas garu, ko stiprināja Euharistijā.

Vienkāršība un līdzjūtība, īpaši pret visnabadzīgākajiem, bija čīliešu jezuītu tēva svētā Alberta Hurtado  (1901-1952) raksturīgākās iezīmes. Viņš nomira 1952. gadā, 51 gada vecumā. Jēzus Sadraudzībā iegūtā, lūgšanā un Euharistijas adorācijā stiprinātā, garīgā formācija palīdzēja viņam kļūt par kontemplatīvu cilvēku aktīvā darbībā – teica Benedikts XVI. Svētais Hurtado nodibināja „Hogar de Cristo” – „Kristus fokolāru” kustību ar mērķi sniegt palīdzību nabagiem un bezpajumtniekiem, radīt viņiem ģimenisku atmosfēru, kur valda siltas cilvēciskas jūtas.

Svētais Gaetano Katanoso (1879-1963) bija Kristus svētā Vaiga apustulāta un kulta atbalstītājs. Viņš nodibināja māsu kongregāciju, kas šodien turpina īstenot žēlsirdības, pašaizliedzības un pazemības harizmu. Gaetano nomira 1963. gadā. Katru dienu svinētā Svētā Mise, bieža un ilga Vissvētākā Sakramenta adorācija – homīlijā teica pāvests – bija svētā Gaetano priesteriskās kalpošanas centrs. Ar dedzīgu un nenogurstošu mīlestību viņš sludināja Kristus Labo vēsti, vadīja katehēzes, kalpoja konfesionālā, sniedza palīdzību nabagiem, slimniekiem un rūpējās par aicinājumiem uz priesterību.

Svētais Feliks no Nikosijas (1715-1787), Sicīlijā, bija vienkāršs un pazemīgs kapucīnu brālis, kas caur dziļu lūgšanu sasniedza sirds gudrības virsotni. Nomira 1787. gadā. Brālis Feliks – teica Svētais tēvs – palīdz mums atklāt mazu un vienkāršu lietu un notikumu vērtību. Tas bagātina dzīvi un māca mūs novērtēt ģimenes un kalpošanas brāļiem nozīmi. Svētais atgādina, ka patiess prieks, pēc kura ilgojas ikviena cilvēka sirds, ir mīlestības auglis.

Pāvests atgādināja, ka Euharistijas kontemplācija mudina visus, sevišķi priesterus atjaunot uzticību savam paaicinājumam un atdzīvināt misionāro garu. Svētdien, 23. oktobrī, tika atzīmēta Pasaules Misiju diena.

Pāvests Benedikts XVI pirmo reizi vadīja kanonizācijas svinības. Tajās piedalījās vairāk nekā 70 tūkstoši svētceļnieku. Čīles Baznīcas vēsturē otrā svētā svētkus Romā svinēja apmēram 10 tūkstoši ticīgo. Klātesoši bija arī Čīles prezidents un valdības delegācija. Laukumā bija arī 300 svētā Jāzepa kongregācijas māsas un vairāk nekā trīs tūkstoši svētceļnieku no Polijas un Ukrainas. Kanonizācijas svinībās piedalījās Ļvovas arhibīskaps, kardināls Marians Javorskis, Krakovas arhibīskaps Staņislavs Dzivišs, Žitomiras - Kijevas bīskaps Jānis Purvinskis un daudzi citi. Klātesoši bija arī Bīskapu Sinodes dalībnieki.

RadioVaticana.org