Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

30.10.2005

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 8, 26-30)

Brāļi, Gars palīdz mūsu vājumam, jo mēs īsti nezinām, ko lai lūdzam, un Gars pats aizbildina mums ar vaidiem, kas nav izsakāmi vārdos. Bet Tas, kurš izpētī sirdis, zina, ko Gars vēlas, jo Viņš aizlūdz par svētajiem saskaņā ar Dieva gribu.

Bet mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu, tas ir, tiem, kas saskaņā ar Viņa lēmumu ir aicināti. Jo tos, kurus Viņš iepriekš pazina, tos arī nozīmēja kļūt līdzīgiem sava Dēla attēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem. Bet tos, kurus Viņš iepriekš nozīmēja, tos arī aicināja; un, kurus aicināja, tos arī attaisnoja; bet, kurus attaisnoja, tos arī apveltīja ar godību.

Psalms 13 (12)

Refrēns: Es paļaujos uz Dieva žēlsirdību.

Kungs, mans Dievs, uzlūko un uzklausi mani!
Dod gaismu manām acīm, lai es neaizmiegu nāvē,
lai mans ienaidnieks nesaka: "Es viņu pārspēju!"
un lai nelīksmojas mani vajātāji, ja es būtu pakritis. (Refrēns)

Bet es paļaujos uz Tavu žēlsirdību.
Mana sirds līksmosies par Tavu palīdzību,
es dziedāšu Kungam,
kas man ir darījis labu. (Refrēns)

Alleluja.

Dievs mūs ir aicinājis, sūtīdams Labo vēsti,
lai mēs iemantotu mūsu Kunga Jēzus Kristus godību.

Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 13, 22-30)

Tanī laikā Jēzus mācīdams gāja caur pilsētām un ciemiem un turpināja savu ceļojumu uz Jeruzālemi. Un kāds Viņam jautāja: "Kungs, vai tikai nedaudzi tiks izpestīti?" Viņš tiem sacīja: "Pūlieties ieiet pa šaurajiem vārtiem! Jo daudzi, Es jums saku, gribēs ieiet un nevarēs.

Jo, kad namatēvs būs piecēlies un aizslēdzis durvis un jūs, ārā stāvot, sāksiet pie durvīm klauvēt, sacīdami: "Kungs, atver mums!", tad viņš atbildot jums sacīs: "Es nezinu, no kurienes jūs esat."

Tad jūs sāksiet runāt: "Mēs kopā ar tevi ēdām un dzērām, un tu mācīji mūsu ielās." Bet viņš jums sacīs: "Es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties nost no manis, jūs visi ļauna darītāji!" Tur būs raudāšana un zobu griešana, kad ieraudzīsiet Abrahamu, Īzāku un Jēkabu, un visus praviešus Dieva valstībā, bet sevi izmestus ārā. Un nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem un ieņems vietas Dieva valstībā. Un, lūk, ir pēdējie, kas būs pirmie, un ir pirmie, kas būs pēdējie."

Dienas lasījumi no “Mieram tuvu”