Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvesta uzruna Visu Svēto dienā
01.11.2005 pl. 16:38

„Šodien svinam Visu Svēto svētkus, kas palīdz mums dziļāk apzināties, ka esam Dieva draugu ģimenes locekļi” – apcerē pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” teica Benedikts XVI.

Lai gan Vatikānā šodien ir brīvdiena, taču pāvests vēlējās tikties ar svētceļniekiem un Romas iedzīvotājiem. Lielais ļaužu pūlis liecināja, ka arī viņi gribēja tikties ar pāvestu un ieklausīties viņa teiktajā.

Svētais tēvs skaidroja, ka būt svētam nozīmē pilnībā īstenot to, ko esam saņēmuši no Dieva. Apustulis Pāvils raksta: „Tēvs mūs darījis cienīgus būt par līdzdalībniekiem svēto mantojuma gaismā”. Caur Kristus iemiesošanās, nāves un augšāmcelšanās noslēpumu Dievs cilvēci samierināja ar Sevi. Visi, kas tic Kristum, tiek atjaunoti Svētā Gara spēkā. Šis noslēpums īstenojas Kristības sakramentā, caur kuru Baznīca dāvā pasaulei ‘svētos’ – teica pāvests.

Kristības sakramentā saņemtā jaunā dzīve nav iznīcības un nāves varas objekts – turpināja Benedikts XVI. Baznīca mums māca, ka nāve ir pāreja no šīs zemes dzīves uz debesu godību, kur Tēvs pieņem visus savus bērnus no ‘visām tautām, ciltīm, tautībām un valodām’. Tādēļ ir likumsakarīgi, ka nākamajā dienā pēc Visu Svēto svētkiem Baznīca svin visu mirušo ticīgo piemiņas dienu. „Svēto sadraudzība”, ko apliecinām Credo, ir realitāte, kas tiek veidota virs zemes, bet pilnībā atklāsies mūžībā, kur ‘redzēsim Dievu tādu, kāds Viņš ir’. Tā ir ticīgo komūnijas realitāte. Tā ir lūgšanā stiprināta, noslēpumaina, taču reāla vienība. Kristus Mistiskajā Miesā ticīgo dvēseles satiekas, lūdzas viena par otru, apmainās mīlestības dāvanām. Ticības gaismā labāk saprotam lūgšanu un Euharistijas upura par mirušajiem nozīmi. Euharistija ir Kristus Lieldienu noslēpuma piemiņa, kas ticīgajiem atvēra ceļu uz mūžīgo dzīvi.

Garīgi vienojoties ar visiem, kuri dodas uz kapsētām, lai tur lūgtos par saviem mirušajiem, arī Benedikts XVI šovakar dosies uz Vatikāna bazilikas grotām, lai lūgtos par mūžībā aizgājušajiem pāvestiem.

Pāvests uzsvēra, ka Visu Svēto svētki atgādina, ka visi esam aicināti uz svētumu. Ceļā uz to mūs vada Marija, Visu Svēto Karaliene.

RadioVaticana.org