Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests par sava priekšgājēja dzīves liecību
17.11.2005 pl. 09:46

Silvija Krivteža

Itālijas Bīskapu konferences dalībniekiem Benedikts XVI nosūtīja vēstījumu, kurā norāda uz Jāņa Pāvila II dzīves liecības, priesteru formācijas un slimnieku pastorālās aprūpes nozīmi.

Daloties Itālijas bīskapu nemierā par aicinājumu skaita samazināšanos, pāvests aicina vērst lielāku uzmanību pastorālajam darbam ar jauniešiem un nākamo priesteru formācijai. Ir jārūpējas, lai viņu intelektuālā, cilvēciskā un garīgā sagatavošanās būtu atbilstoša jaunajiem izaicinājumiem, kurus nāksies pārvarēt.

Norādot uz slimnieku pastorālo aprūpi, Svētais tēvs atgādina, ka slimība un ciešanas atklāj cilvēka dzīves jēgu. „Mūsu sirdīs dziļi ir iespiedusies – raksta pāvests – mana dārgā priekšgājēja Jāņa Pāvila II sniegtā dzīves liecība. Ciešanas viņš padarīja par savas mācības virsotni. Pāvesta liecības apgaismota un stiprināta, Baznīca aicināta parādīt solidaritāti un rūpes par visiem, kuri nes ciešanu krustu. Lai tā palīdz mums raudzīties uz slimību un nāvi nevis kā uz visa cilvēciskā noliegumu, bet gan kā uz ceļu, kas ved uz patiesu, mūžīgu dzīvi – piedaloties Jēzus ciešanu, nāves un augšāmcelšanās noslēpumā”.

Benedikts XVI norāda uz nepieciešamību atbalstīt katoliskās veselības aprūpes institūcijas, lai tās priekšzīmīgi vienotu profesionālo kompetenci ar personas cieņas respektu. Vēstījumā pāvests raksta arī par slimnīcu kapelānu nozīmīgo lomu. Šodien, kad aizvien biežāk notiek bēgšana no ciešanām, kas nereti noved līdz eitanāzijai, jāatgādina par cilvēka dzīvības neaizskaramību no ieņemšanas brīža līdz pat dabiskai nāvei.

RadioVaticana.org