Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Vēstījumi

Jeruzālemes patriarha vēstījums Lielajā gavēnī
03.03.2006 pl. 14:41

Savstarpēja mīlestība un atvērtība pret citiem cilvēkiem var attālināt reliģiskā fundamentālisma radītos draudus – vēstījumā Lielajā gavēnī raksta Jeruzālemes latīņu rita patriarhs.

Mihaels Sabba mudina ticīgos lūgties un stiprināt taisnību un solidaritāti. Svētās Zemes kristiešus viņš aicina nebaidīties no ikdienas grūtībām un politiskām pārmaiņām valstī.

Jeruzālemes patrirahs pasvītro, ka Lielais gavēnis ir lūgšanu un pārdomu laiks. Laiks, kurā esam aicināti no jauna izvērtēt savu dzīvi. Mūsu dzīve – vēstījumā raksta patriarhs – ir ceļš pie Dieva, kas neviemēr ir viegls. Mēs esam aicināti savas dzīves grūtākajos brīžos spēt saskatīt Dieva dziedinošo klātbūtni. Norādot uz nesenajām parlamenta vēlēšanām, kurās uzvaru guva islama radikālā partija Hamas, Jeruzālemes patriarhs uzsvēra, ka tās deva impulsu veidot jaunu sabiedrisko dzīvi.

Atsaucoties uz pāvesta Benedikta XVI encikliku Deus caritas est,sava vēstījuma lielāko daļu patriarhs Mihaels Sabba velta kristīgās mīlestības vīzijai un tās praktiskai pielietošanai. Pasvītro, ka Dieva mīlestības pieredze dāvā mums spējas atvērties pret citiem, kas savukārt attālina nesaskaņu draudus. Jeruzālemes patriarhs atgādina, ka Dieva mīlestība dara mūs spējīgus mīlēt otru cilvēku.