Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Esam aicināti ticēt Dievam, nevis savai ticībai
04.03.2006 pl. 14:14

Priesteris Arnis Maziļevskis

Priestera komentārs Gavēņa laika I svētdienas (5.marts) Sv. Mises lasījumiem.

Dievs ir labs!
Dievs mums ir devis iespēju dzīvot īpašā laikā. Īpašā laikā — īpaša Dieva žēlastība. Esam bijuši liecinieki lielām pārmaiņām gan savā zemē, gan arī citu tautu likteņos.

Veselu gadsimtu (20. gs.) Baznīca tika vajāta, mocīta un nīdēta. Kari, revolūcijas, koncentrācijas nometnes, pilsoņu kari, aborti... Pagājušajā gadsimtā tika nogalināti vairāk cilvēku nekā iepriekš visā cilvēces vēsturē. Tāpat tika grauta ticība, morāle, mīlestība. Šis posts skāra arī mūsu zemi (varbūt pat lielākā mērā nekā citur). 

Uzmanību —  upuru gadsimts ir beidzies! Ir sācies jauns. Pēc Jēzus krusta nāves sekoja brīnišķīgā augšāmcelšanās. Tāpat ir arī katra cilvēka garīgajā dzīvē — jo lielākas, brīnumainākas pārmaiņas piedzīvojam, jo lielākiem satricinājumiem esam gājuši cauri pirms tam. Dievs mūsu akmens sirdis sagatavo tam, lai tajās ieplūstu žēlastības. Laiks ir piepildījies — 20. gadsimts, ciešanu un upuru gadsimts, ir beidzies.

Tagad ir augšāmcelšanās, atmodas, atjaunotnes laiks. Dieva valstība ir tuvu. Latvijā ir daudz zīmju, kas ļauj nojaust un redzēt Debesu valstības tuvumu. Par to liecina cilvēku sirdis, kas ir izslāpušas pēc dzīvā Dieva, rietumu pasaulē tas ir retums. Pirms kaut ko dot, Dievs ieliek mūsu sirdīs ilgas, Dievs sagatavo mūsu sirdis. Cilvēki saņem garīgas un fiziskas dziedināšanas, viņu dzīves izmainās, un šādi atdzimušu kristiešu kļūst arvien vairāk. Arī tāda vienotība starp kristiešiem (kaut ne ideāla) kā Latvijā pasaulē reti sastopama. Vēl ir Aglonas svētki, svētceļojumi, pat jauna kontemplatīvā klostera celtniecība... Tās visas ir atjaunotnes zīmes.

Lai mēs katrs personīgi piedzīvotu šo atjaunotni savās sirdīs, Jēzus mūs aicina: "Nožēlojiet grēkus!" Mēs katrs ilgojamies pēc miera, prieka, mīlestības... Pēc Dieva pilnības. Kur šī Dieva pilnība var vislabāk atklāties? Vai ne mūsu nabadzībā?

Mūsu debesis ir Dievs, bet Dieva debesis esi Tu. Dievs Tevi mīl tagad, Tavā nabadzībā. Viņš pazīst Tavas vājības, Tavus kritienus, Tavu nevarību, bet tādēļ Viņš nepārstāj mīlēt, Tu nevari izdarīt neko tādu, lai zaudētu savu vērtību Dieva acīs. Jēzus meklē slimo, vājo, izmisuma un bezcerības pārņemto, Jēzus nāk pie grēcinieka. Dievs Tevi mīl Tavā realitātē, tieši tajā situācijā, kādā Tu atrodies šobrīd. Jo vairāk šī brīža situācija pārspēj Tavus spēkus, jo lielāka ir Dieva līdzdalība tajā. Tieši caur Tavu konkrēto, reālo situāciju Dievs grib Tev dot īpašu žēlastību. Viņš gaida, kad Tu atsauksies Viņa mīlestībai, pieņemot ikdienas realitāti kā Tev un šim brīdim pašu labāko. Dievs ne tikai ir Mīlestība, Dievs mīl Tevi. Viņš ir samaksājis par Taviem grēkiem un sūta Tev Svēto Garu... Un Dievs gaida Tavu atbildi. Kāda tā ir?

Ko darīt, lai piedzīvotu Dieva mīlestību? Pieņem lēmumu un izsaki: "Dievs, es pateicos Tev par Tavu mīlestību. Es nožēloju savus grēkus (vari nosaukt). Šodien es atdodu savu dzīvi Tev. Ienāc arvien vairāk manā sirdī, manā dzīvē, manā realitātē. Es gribu, lai Tu valdītu manā dzīvē. Dari ar mani, ko gribi, kā gribi, kad gribi, cik gribi. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek."

Mēs esam aicināti ticēt Evaņģēlijam, esam aicināti ticēt Dievam, nevis savai ticībai. Vislielākais ticības akts ir ticēt, ka Dievs ir lielāks nekā mūsu niecīgā ticība un ka Viņš nevar būt atkarīgs no mums. Dieva gaisma citreiz ir ļoti, ļoti liela, tā pat var mūs apžilbināt. Apžilbuši mēs redzam tikai tumsu. Mūsu prāts, emocijas apjūk. Liekas, ka esam tumsā, kaut mūs ir apņēmusi Dieva lielā gaisma.

Dievs darbojas katra cilvēka dzīvē. Dievs visu dara jaunu. Dievs aicina Tevi mainīties. Vai reālas, dzīvas attiecības ar Dievu ir galvenais Tavā dzīvē? Attiecības ar Tevi Dievam ir galvenais!

Priesteris Arnis Maziļevskis, Jelgava
"Mieram tuvu" 2006.g.marts
Foto: Catholicculture.org