Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Vēstījumi

Jeruzalemes latīņu rita patriarha vēstījums Lieldienās
15.04.2006 pl. 20:36

„Jūs, kuri nogalināt, pārstājiet nogalināt. Jūs, kuri ienīstat, pārstājiet ienīst. Jūs, kuri esat piesavinājušies zemi, atdodiet to īstajiem saimniekiem. Mīlestība un uzticība ir visefektīvākie līdzekļi pazaudētās brīvības, drošības un neatkarības atgūšanā” – Lieldienu vēstījumā raksta Jeruzalemes latīņu rita patriarhs Mihaels Sabba.

Tajā viņš vēršas pie valstu vadītājiem. „Arī jums sakām: jūs, kuri neticat šiem līdzekļiem, tomēr esat spējīgi mīlēt, dzīvot un veicināt mieru un draudzīgas attiecības starp divām tautām Svētajā Zemē”. „Neraugoties uz šo „smago realitāti” – raksta Sabba, „mums jāsludina, ka zeme, kur runāja Dievs, kurā atklāja savu mīlestību pret visiem cilvēkiem, ir jāpaliek par Dieva vārda nevis tikai cilvēka vārda zemi. Nepieciešams ieticēt mūsu spējām mīlēt gan izraēliešus, gan palestīniešus. Mēs esam spējīgi mīlēt un būt taisnīgiem pret sevi un citiem. Ir nepieciešams atklāt jaunu skatījumu uz dzīvi Svētajā Zemē. Mēs, izraēlieši un palestīnieši, esam spējīgi atbrīvoties no bailēm, ko izraisa vardarbība un terorisms, no apspiešanas, ko noteicis likums, no nāves un naida loģikas”. „Lūdzamies un ceram – vēstījuma noslēgumā raksta patriarhs – ka mūsu valstu vadītāji spēs atklāt un drosmīgi izmainīt zemes vaigu, veicināt drošību, taisnību un mieru Svētajā Zemē”.