Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Intervijas

Intervija ar Pēteri Aglonieti OP
17.10.2006 pl. 12:00

No 1. oktobra Liepājas Sv. Dominika klosterī priora un prāvesta pienākumus uzņēmās priesteris tēvs Pēteris Aglonietis OP.

- Tēvs Pēteri, pastāstiet, lūdzu, par aizvadīto gadu jūsu dzīvē.

1. janvārī es devos uz Franciju un tur uzturējos sešus mēnešus, lai atpūstos garīgi, lai atgūtu garīgos spēkus un reizē lai iegūtu zināšanas franču valodā. Es mācījos franču valodu īpašā skolā katru dienu, un tas arī bija mans darbs. Tāpēc es tagad jūtos daudz stiprāks, esmu iepazinis brāļu dzīvi skaistā vietā Bretaņas reģionā Francijā. Jā, es vēl pavadīju mēnesi Viļņas klosterī, tur arī mācījos lietuviešu valodu un jau to labi saprotu, un spēju arī novadīt Sv. Misi. Nu, jā, es apguvu šīs valodas, lai nākotnē varētu būt aktīvāks un spētu kontaktēties ar Eiropas brāļiem, un lai mums būtu sadarbība.

- Kāpēc esat uzņēmies priora un prāvesta pienākumus?

Nu, visiem droši vien zināms, ka mēs šogad pavadījām mūsu brāli pr. Albertu mūžībā. Viņš strādāja Rīgā pie Betānijas māsām un arī bija Sv. Franciska baznīcas prāvests. Mūžīgo mieru viņam! Viņš atstāja darba lauku, un vajadzēja kādu viņa vietā. Māsas lūdza, lai mēs viņām palīdzētu ar kādu priesteri, brāli, un tad mēs nolēmām sūtīt brāli Sergeju, lai viņš tur kalpotu. Bija nepieciešams, lai arī Liepājas klosterī būtu priekšnieks un vēl arī draudzes prāvests. Mēs esam tikai daži latvieši, un es sapratu, ka tas ir mans uzdevums, un es to pieņēmu. Vēlos šeit kalpot pēc Dieva gribas.

- Kādi būs jūsu pienākumi un apustuliskā darbība?

Pirmām kārtām es būšu priekšnieks klosterī, bet klosteris ir maziņš, mēs būsim tikai divi brāļi. Mans uzdevums būs arī saimniekot šajā ēkā, kas mums ir dota par klosteri. Uzņēmos prāvesta darbu, lai kalpotu cilvēkiem ar patiesu mīlestību un rūpēm par viņu garīgajām vajadzībām. Draudzē jārūpējas īpaši par tiem, kas ir īpašās vajadzībās, slimi vai grūtībās, kas saistās ar dvēseli, lai viņus aprūpētu garīgi, kā arī lai veiktu visus darbus, lai vadītu saimniecību, lai turpinātu būvēt baznīcu, lai to pabeigtu. Arī šis darbs man ir jādara kā prāvestam. Gribu organizēt tālāk arī lūgšanas, dievkalpojumus gan latviešu, gan krievu valodā.

- Kādas ir ieceres, ko jaunu šogad piedāvāsiet ticīgajiem, kas apmeklēs Sv. Dominika klosteri un baznīcu?

Mēs ļoti ceram, ka izdosies ieiet baznīcā, atklāt šo baznīcu jau pirms Ziemassvētkiem. Tad uz šo laiku mēs gribam sagatavot kori, kurš spēs dziedāt skaistus dziedājumus svētdienās un svētku dienās, tiks dibināts koris ar mēģinājumiem reizi nedēļā. Tad mēs vēl esam iecerējuši veidot sestdienas vakaru lūgšanu tādā paplašinātā veidā, lai piesaistītu cilvēkus, kuri meklē Dievu un kuri vēlētos iepazīties ar kristīgo reliģiju, ar kristīgām lūgšanām. Vēl gribam pakalpot studentiem, kuri meklē Dievu, un veidosim Tezē vakarus trešdienās, būs arī jauniešu vakari mūsu draudzē otrdienās. Tāpat arī būs lekcijas gan pirmdienās, gan ceturtdienās. Veidosim kādu pasākumu svētkiem. Piesaistīsim dažus draugus, agrākos draugus, kuri spēj dziedāt solo vai korī, un būs koncerti. Un vēl es gribētu šeit pulcināt skolotājus un skolēnus, lai viņiem stāstītu par kristīgām un garīgām vērtībām, lai viņi šeit nāktu gan Ziemassvētkos vai Lieldienās, gan sakarā ar programmu, kas viņiem ir skolā, lai iepazītos ar Katolisko Baznīcu vai kristīgām patiesībām, morāli. Mēs šeit veidosim tādu vietu, kur cilvēkiem gribēsies atnākt, lai paliktu lūgšanā. Jaunā baznīca būs atvērta visu dienu. Mēs piedāvāsim svinēt sakramentus katru sestdienu – kristības, laulības, bēres ar Sv. Misi pulksten divpadsmitos. Svētā Mise sestdien būs divpadsmitos. Gribam to saistīt ar cilvēku brīvdienu, lai viņi to izmantotu savas dvēseles sakārtošanai. Rīkosim arī gandarīšanas dievkalpojumus vismaz reizi mēnesī, lai tā palīdzētu cilvēkiem, viņu dvēseļu attīstībai, izaugsmei un izglītošanai.

- Ko jūs noteikti vēlētos realizēt, kļūstot par Liepājas Sv. Dominika prioru un draudzes prāvestu?

Es gribu izveidot aktīvāku ticīgo kopienu pie mūsu baznīcas un klostera, lai viņi būtu atvērti visiem cilvēkiem, lai būtu ekumēniski noskaņoti un gatavi pakalpot tādiem, kuri vēl nav iepazinuši Dieva atklāsmi, lai ar savu dzīvesveidu, vārdu un padomu liecinātu par Dievu, Dieva patiesību un mīlestību. Un tāpēc mēs 8. oktobrī rīkojām draudzes kopsapulci, lai kopīgi izlemtu, ko konkrēti vēlamies darīt, kāda atbildība mums būs. Jā, man vēl ir daži privāti sapņi, es gribētu šajā kvartālā izveidot tādu skaistu vietu ar simboliem, ar ziediem un dārziem, skulptūrām, lai šeit būtu interesanti būt un lai šeit būtu vieta, kur cilvēki pieskaras Dieva lietām, kā arī Dievs viņiem pieskartos. Mums ir iespēja šajā teritorijā izveidot patīkamu vietu, kur būt, teiksim, pie Jēkaba akas vai pie avota.

- Vēlot Dieva svētību visās iecerēs un darbos,

Sanita Zustere /Vatikāna radio – Liepājā/
Katedrāle.lv