Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Bīskapa Antona Justa 75 gadu jubilejas svinības
29.11.2006 pl. 18:19

Pirmdien, 27. novembrī, Jelgavas diecēzes bīskaps, Antons Justs, atskatījās uz savas dzīves aizvadītajiem 75 gadiem.

Šīs jubilejas svinības iesākās jau februāra mēnesī, kad bīskaps Antons Justs kopā ar svētceļnieku grupu no Jelgavas apmeklēja Romu, kur saņēma svētību no pāvesta Benedikta XVI. Šis gads ir zīmīgs arī ar to, ka jūlija mēnesī tika atzīmēta Jelgavas Vissvētākās Jaunavas Marijas katedrāles 100 gadu pastāvēšanas gadadiena. Savukārt, oktobrī, kopā ar Liepājas diecēzes bīskapu, Vilhelmu Lapeli, tika svinēta Jelgavas diecēzes 10 gadu pastāvēšanas jubileja. Kā redzam, šis gads Jelgavas diecēzei ir bijis īpašs un svētkiem bagāts. 

Svinības iesākās ar Svēto Misi pulksten 12.00., pirms kuras notika Jelgavas diecēzes priesteru konference. Svētajā Misē bīskapam Antonam Justam koncelebrēja vairāk kā 20 priesteri, svinību īpašie viesi bija semināristi kopā ar garīgo tēvu, priesteri, Artūru Kristapoviču un prefektu Edgaru Cakulu. Svinībās piedalījās viesi no Jelgavas domes, skolu direktori, uzņēmēji un kristīgo konfesiju vadītāji, sirsnīgi sveicot bīskapu Antonu Justu, vēlot veselību, izturību un daudz Dieva žēlastību, turpinot vadīt Jelgavas diecēzi. Pēc Svētās Mises gaviļnieku sveica Jelgavas draudzes un diecēzes ticīgie, kā arī darbinieki kultūras un zinātnes jomās.

Pēc apsveikumiem, svētku viesi tika aicināti uz svinīgām pusdienām draudzes katehēzes centrā, Akadēmijas ielā 14. 

Bīskapam Antonam Justam šī jubileja ir zīmīga arī ar to, ka sasniedzot 75 gadus, kā katram bīskapam, viņam ir jāraksta atlūguma vēstule pāvestam, lai dotos pelnītā atpūtā pēc ilgajiem darba gadiem strādājot Kunga druvā, ko bīskaps Justs arī izdarīja. Atliek pacietīgi gaidīt pāvesta lēmumu.

Antons Justs ir dzimis 1931. gada 22. novembrī Varakļānu pagasta Šķēļu sādžā. 1944. gada vasarā, 2. Pasaules karam skarot Latviju, kopā ar vecākiem nācās izceļot uz Vāciju, Lībeku. 1949. gadā Antons Justs ierodas Beļģijā, iestājas Senttronas Klasiskajā ģimnāzijā, kuru sekmīgi pabeidz. 1953. gadā. No 1953. gada līdz 1957. gadam viņš mācās Luvēnas svētā Akvīnas Toma filozofijas augstākajā institūtā, kuru arī pabeidz, iegūstot licenziāta grādu filozofijā. No 1958. gada līdz 1962. gadam viņš uzsāk seminārista gaitas Insbrukā, Austrijā, iegūstot licenziāta grādu teoloģijā. 1960. gada 11. jūlijā Luvēnā, Keisersbergas benediktīniešu klosterī, bīskaps Boļeslavs Sloskāns ordinē Antonu Justu par priesteri. No 1962. gada līdz 1992. gadam priesteris Antons Justs aizvada, kalpojot Amerikas Savienotajās Valstīs vairākās draudzēs kā prāvests. 1992. gadā, atsaucoties arhibīskapa Jāņa Pujata aicinājumam, priesteris Antons Justs atgriežas Latvijā, kur pasniedz lekcijas dogmatikā un filozofijas vēsturē Rīgas Garīgajā seminārā.1994. gadā viņš kļūst par Rīgas Garīgā semināra rektoru. 1996. gada 6. janvārī Romā, svētā Pētera Bazilikā, pāvests Jānis Pāvils II priesteri Antonu Justu konsekrē par bīskapu. Tā paša gada 25. martā Pāvests Jānis Pāvils II piešķir Jelgavas baznīcai katedrāles statusu un tiek izveidota Jelgavas diecēze, par kuras bīskapu tiek nozīmēts Antons Justs.

Jau ir pagājuši 10 gadi kopš viņš vada Jelgavas diecēzi. Bīskaps Antons Justs aktīvi sadarbojas ar Jelgavas skolām un pašvaldību, veiksmīgi ir izveidojies ekumēniskais dialogs starp kristīgajām konfesijām. Tiek sniegts garīgais un materiālais atbalsts trūcīgajām daudzbērnu ģimenēm, kā arī ik gadu tiek apmeklēti ieslodzītie. Pateicoties viņa pūliņiem, tiek celts kultūras līmenis Jelgavas pilsētā, cilvēki atklāj Evaņģēlija patiesības, atklāj Jēzu Kristu savā dzīvē.

„Mēs ceram sagaidīt jūsu 100 gadu jubilejas svinības,” izteica kāds draudzes loceklis. Jā, patiešām, lai Dievs svētī bīskapa Antona Justa turpmākās gaitas, dodot ilgus mūža gadus nenogurstoši sludināt Evaņģēliju.

Andris Jaksis, RGS